Mitä etsit?

Rehusertifiointi

Elintarvikkeiden toimitusketjut alkavat eläinten rehuista. Tuotantoeläinten ruokkiminen laadukkaalla ja ravintopitoisella rehulla auttaa tuottajia kasvattamaan laadukkaita ja tuottavia eläimiä, ja näin edistämään ihmisten taloudellista ja ravitsemuksellista hyvinvointia.

Rehuteollisuuden haasteena on kasvattaa kapasiteettia, saantoa ja tuotantoa, mutta turvata samalla tuotteiden turvallisuus ja laatu.

Miksi kannattaa valita rehusertifiointipalvelut SGS:ltä?

Tukeaksemme pyrkimyksiä parempaan laatuun ja parantaaksemme rehumarkkinoille pääsyä meillä on ISO/IEC 17021-1- ja ISO/TS 22003 -akkreditointi, joten voimme myöntää FAMI-QS- ja EFISC -sertifiointeja. Lisäksi olemme rehujen GMP+ -sertifiointielin.

Nykyisen palveluvalikoimamme varaan rakentaen nämä akkreditoinnit osoittavat meidän täyttävän mitä tiukimmat vaatimukset. Tarjoamme laajan valikoiman rehujen sertifiointiohjelmia sekä maailmanlaajuisen pätevien rehusertifiointiauditoijien verkoston.


FAMI-QS
– erikoisrehujen ainesosien ja niiden seosten laatu- ja turvallisuusjärjestelmä. FAMI-QS keskittyy erikoisrehujen ainesosien ja niiden seosten turvallisuuteen, laatuun ja määräysten noudattamiseen. Se oli tämän alan ensimmäinen ohjeisto – ja on edelleen ainoa sertifiointiin oikeuttava ohjeisto. FAMI-QS:

  • Vähentää vaarallisten erikoisrehujen aineosien ja niiden seosten riskiä päästä rehuun ja elintarvikeketjuun.
  • Mahdollistaa rehuhygieniamääräyksen (183/2005/EU) ottamisen käyttöön.
  • Antaa käyttöön mittausmenetelmät, jotka auttavat täyttämään muut rehuturvallisuussäädösten vaatimukset.

EFISC – eurooppalainen ohjeisto turvallisten rehumateriaalien valmistajien hyvälle käytännölle. Tämä ohjeisto toimii yhdenmukaisena, vapaaehtoisuuteen perustuvana rehujen turvallisuuden varmistusohjelmana EU:n sisämarkkinoilla toimivalle rehumateriaaliteollisuudelle. Se ohjaa valmistajia laatimaan ja ottamaan käyttöön oman turvallisuuden hallintajärjestelmän, joka täyttää EU:n ja kansallisten lainsäädäntöjen vaatimukset mukaan lukien hallintajärjestelmälle, riskienhallinnalle, dokumentoimiselle, pois vetämiselle ja jäljitettävyydelle asetettavat vaatimukset.

GMP+ – integroi ISO-laatujohtamiselle asetettavat vaatimukset, HACCP:n ja muut elementit. Siinä määritetään esimerkiksi rehujen tuotantotiloille, säilytykselle, kuljettamiselle ja kaupankäynnille asetettavat ehdot. Lisäksi GMP+ määrittää selkeät ehdot, joilla taataan rehujen turvallisuus ja kestävä kehitys, sekä se, että sertifiointielimet voivat tehdä riippumattomia auditointeja. GMP+-sertifikaatti toimii täydentävänä takuuna kaikille kansainvälisen rehuteollisuuden sidosryhmille.

Globaali johtaja, paikallinen asiantuntemus

Me voimme täyttää myös paikallisten markkinoiden sertifiointivaatimukset. Maailmanlaajuinen rehusertifiointiin erikoistuneiden asiantuntijoidemme verkosto tuntee paikallisten markkinoiden tarpeet, säädökset ja sertifiointistandardit. Neuvomme mielellämme ja auditoimme tarvittaessa.

SGS:n rekisterinumero yllämainitulle akkreditoinnille on C625.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä meihin.

SGS:n rehusertifiointi auttaa valmistajia vastaamaan lisääntyvään kysyntään, helpottamaan markkinoille pääsyä ja osoittamaan sitoutumisensa rehuturvallisuuteen.

Ota meihin yhteyttä

    Muut aiheeseen liittyvät palvelut

    Muut Palvelut