Mitä etsit?

Pylväs- ja kontaktikennoflotaatio

SGS:n kokeneet tekniset asiantuntijat tekevät flotaatiopiirien prosessikaaviosuunnittelua, seurantapalveluja sekä laitteiden suunnittelua ja toimitusta, muun muassa:

 • kontaktikennot 
 • flotaatiopylväät.

Nämä todistetusti toimivat tekniikat on suunniteltu saavuttamaan tavoitteet nopeasti ja tehokkaasti sekä antamaan tuottavuutta lisääviä flotaatiovaihtoehtoja.

Pylväsflotaatio

Flotaatiopylväät toimivat samalla perusperiaatteella kuin mekaaniset flotaatiokennot: mineraalien erottaminen tapahtuu sekoitetussa ja/tai kaasutetussa vesi-mineraalilietteessä, jossa tiettyjen mineraalien pinnoista tehdään hydrofobisia (vettähylkiviä) käsittelemällä niitä valikoivilla flotaatioreagenteilla. Pylväsflotaatiossa sekoittumista ei kuitenkaan aiheuta mekaaninen toiminta. Lisäksi erottuminen tapahtuu pylvääksi kutsutussa säiliössä, joka on paljon kennon leveyttä (tai poikkileikkausta) korkeampi. Ilma tuodaan pylväässä olevaan lietteeseen ruiskulla, joka tuottaa ilmakuplien vastavirran.

Perinteisiin mekaanisiin kennoihin verrattuna pylväsflotaatio on hitaampi, mutta sen kinetiikka on parempi.

Pylväsflotaation monia etuja ovat muun muassa:

 • parempi metallurginen suorituskyky
 • parempi ohjattavuus
 • pienempi virrankulutus
 • pienempi ekologinen jalanjälki  
 • pienempi pääomasijoitus.

Kontaktikennoflotaatio

Flotaatiokontaktikenno on lietteen kaasutuslaite, jossa ei ole liikkuvia osia. Kontaktikenno koostuu kahdesta pääosasta:

 • Kontaktori on rumpu, jossa syöttöliete ja flotaatioilma yhdistetään korkeassa paineessa. Painetta ylläpidetään rajoittimella, joka sijaitsee kontaktorin alavirtapäässä.   
 • Kontaktorin päästöt virtaavat erotuskennon pohjalle, missä hiukkas-kuplayhteet muodostavat vaahtoa, joka poistetaan ylivuotona. Keräämättömät hiukkaset poistetaan alivuotoputken kautta. Vaahto voidaan pestä vedellä kuten flotaatiopylväässäkin, eli kontaktikennoa voidaan käyttää myös puhdistuskennona.

Kontaktikennoa käytetään pääasiassa esiflotaatiopiireissä. Se on kompakti, erittäin tehokas ja helppokäyttöinen, ja sen virrankulutus ja kunnossapitokustannukset ovat matalat. Kontaktikennojen asentamisella saavutetaan myös useita muita hyötyjä ja pääomasäästöjä, muun muassa:

 • huomattava ylivuoden väheneminen karkeassa piirissä ylivuotosäiliöiden ansiosta  
 • vaahdon parempi ohjattavuus   
 • virrankulutuksen aleneminen jälkijauhatuksessa
 • pääoma- ja käyttökustannusten aleneminen puhdistuspiirissä
 • pienempi kunnossapitotarve
 • vähemmän esiprosessinohjauslaitteita
 • mahdollinen säästö virrankulutuksessa karkeammassa piirissä
 • pienempi näytteenoton ja käytönaikaisen analysoinnin tarve
 • matalammat asennuskustannukset ja pienempi peittoalue.

SGS on kokenein ja luotetuin organisaatio mineraalien käsittelyn alalla. Olemme tehneet prosessikaavio- ja kokeilulaitostestausta tuhansissa flotaatioprojekteissa. Asiantuntijamme voivat parantaa flotaation suorituskykyä todistetusti toimivilla pylväs- ja kontaktikennotekniikoillamme.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi