Mitä etsit?

puulastut, puupelletit, kiinteän biomassan varmennus ja testaus

Maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta voimme tarjota tätä palvelua paikan päällä sekä kaikissa vienti- ja tuontipisteissä. Koska standardoitu raportointimme noudattaa määriteltyjä alakohtaisia sääntöjä, hyödykkeiden kaupankäynti ja tavarantoimitukset eivät ole yhtä alttiita kiistoille.

Tarkastukset ja niihin liittyvät muut palvelut

 • metsätalousalueiden ja maatalousmaan tuotannon arviointi biopolttoaineen määrittämiseksi ja sen toimittamiseksi voimalaitoksille
 • istutusinvestointien projektianalyysit (metsät tai muut biomassan hankintalähteet) sekä jatkuva investointien seuranta
 • toimitusketjun tutkimukset, joihin kuuluvat ajoitus, fyysinen kerääminen, varastointi ja käsittely
 • pelletin valmistajille ja voimalaitoksille tehtävien fyysisten toimitusten varmentaminen (tulevan ja lähtevän tavaran tarkkailu)
 • varastopinojen tilan ja tilavuuden arviot (sis. kolmiulotteiset mittaukset) 
 • varaston kaasupäästöjen arviointi
 • tuotesertifioinnit -voimme auditoida ja sertifioida liiketoimesi kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin sopiviksi tuotteidesi toimituksen mukaisesti
 • varastotilojen vakuutustarkastukset
 • hajuselvitykset
 • ympäristövaikutuksen arviointi
 • kestävän kehityksen raportin varmennus ja sertifioinnit

meren tutkimukset

 • terminaalissa tapahtuvat tarkastukset
 • lastauksen, uudelleenlastauksen ja purkamisen valvonta
 • näytteenotto kuormasta
 • letkujen varmennus
 • letkujen tarkastukset
 • kosteuden, suojien (hieno jauhe), lämpötilan, tiheyden testaaminen lastauksen aikana
 • lastiin kuulumattomien tavaroiden ja aineiden tunnistaminen (esim. muovipussit, kovettuneet aineet) ja poistaminen 
 • alustavat tutkimukset
 • kaasupäästöjen varmentaminen ja savutteiden, hiilimonoksidin ja muiden haitallisten kaasujen havaitseminen

testaus

 • näytteenvalmistelu
 • lahonneiden lastujen, kuorien ja kivien koon varmennukset
 • alemmat lämpöarvot (tuhka, kosteus, haihtuvat aineet, alempien lämpöarvojen analyysit)
 • ligniini
 • kloori, rikki, typpi, hiili, vety, happi
 • metallijäämät (arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, elohopea, nikkeli, vanadiini, sinkki, bentsopyreeni, pentakloorifenoli)  
 • jako
 • kaltevuuskulman varmennus
 • hieno jauhe, hiukkaskoko
 • muoto (pituuden ja läpimitan mittaus), koko
 • pellettien kestävyystestit
 • sidosaineet

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme kuinka voimme yksinkertaistaa kaupankäyntiäsi varmentamalla sahanpurun, puupellettien ja kiinteän biomassan sekä polttoaineiden saatavuuden ja laadun sekä valvomalla lastausta.

SGS yksinkertaistaa kansainvälistä kauppaa tarkastus- ja testauspalvelujen avulla, jotka varmentavat puulastujen, sahanpurun, puupellettien, kiinteän biomassan ja polttoaineiden saatavuuden ja laadun. SGS on myös mukana niiden lastauksessa.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut