Mitä etsit?

Proteomiikkapalvelut

Proteomiikka on geenien tutkimusta proteiinien tasolla. Geenien ilmentymät eli solun proteiinisisältö voivat vaihdella kvantitatiiviisesti ja kvalitatiivisesti hoidon ja/tai stressitekijöiden mukaan. Tarjoamme tehokasta proteomiikka-analysointia geenien ilmenemisen tutkimiseksi proteiinien tasolla.

Miksi kannattaa valita SGS:n proteomiikka-analyysi?

Proteomiikkapalvelumme tekevät mahdolliseksi

  • proteiinien ja niiden muutosten tunnistamisen, kuten fosforylaatiot, mutaatiot tai glykosylaation
  • vähäisenkin peptidipitoisuuden tunnistamisen seoksessa
  • rekombinanttiproteiinien epäpuhtausprofiilianalysoinnin ja isäntäsoluproteiinien kaltaisten epäpuhtauksien tunnistaminen jo vähäisinä pitoisuuksina.
  • Tämä menetelmä täyttää karakterisoinnille ja biofarmaseuttisille valmisteille asetettavat International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH Q6B) -vaatimukset, kun haetaan markkinointilupaa.

Luotettavat proteomiikka-analyysit alan johtavalta yritykseltä

Maailman johtavana proteomiikkapalveluiden tarjoajana annamme käyttöön kokemusta, teknistä ja sääntelyyn keskittyvää osaamista sekä tarvitsemasi ainutlaatuisen kansainvälisen verkoston.

Proteomiikkapalvelustrategiamme sisältö:

  • Natriumdodekyylisulfaatti-polyakryyliamidigeelielektroforeesi (SDS-PAGE) proteiinisisällön visualisoimiseksi ja erottelemiseksi
  • Käänteisen vaiheen nestekromatografia (RP-HPLC) proteiinisisällön erottelemiseksi ja visualisoimiseksi
  • Elektronisuihkutusionisointi tandemmassaspektrometrialla (ES-MS/MS) proteiinien sulamisen aiheuttamien peptidien tunnistamiseksi
  • Nanonestekromatografia tandemmassaspektrometritunnistuksen (LC-MS/MS) avulla proteiinien sulaessa muodostuvien peptidien tunnistamiseksi
  • Proteiinitietokanta näytteen sisältämien proteiinien tunnistamiseksi

Palveluillamme on muutakin käyttöä. Esimerkiksi ES-MS/MS-tutkimusten ja tietokannan avulla voidaan tunnistaa seoksen sisältämät peptidit myös vähäisinä pitoisuuksina. Siksi tätä tekniikkaa voidaan käyttää rekombinanttiproteiinien epäpuhtausprofiilianalysointiin ja isäntäsoluproteiinien kaltaisten epäpuhtauksien tunnistamiseen jo vähäisinä pitoisuuksina.

Saat lisätietoja proteomiikkapalveluistamme ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.

SGS:n Proteomiikkapalvelut: tietoja geenien ilmentymisestä proteiinin tasolla proteomiikka-analyysien avulla.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut