Mitä etsit?

Pilottilaitosten arvioinnit

Kun kumppanisi on SGS, pilottilaitoksesi

  • tuottaa käytännönläheisen, kustannustehokkaan ja ympäristöä säästävän virtauskaavion
  • antaa tietoja pääomantarpeesta ja käyttökustannuksista
  • tuottaa lisäarvoa paremman talteenoton tai kustannussäästöjen avulla
  • tarjoaa varmoja välitavoitteita rahoitusvaihtoehtojesi maksimoimiseksi.

Pilottilaitosten avulla perehdytään tekniikoihin, virtauskaavioihin, malmeihin, rikastustuotteisiin ja hävitettävään jätteeseen. Niiden avulla voidaan arvioida tekniikoita ja prosesseja pienessä mittakaavassa ennen merkittäviin pääomasijoituksiin sitoutumista. Taitavasti suunniteltu pilottilaitos toimii joustavasti. Siitä on hyötyä pilottivaiheessa. Ohjelmassa on joustovaraa:

  • Näytteiden vaihteluiden testaaminen 
  • Tiettyjen parametrien säätäminen ennakkoon suunniteltujen rajojen puitteissa 
  • Kierrätysvirtaan voidaan tehdä muutoksia olosuhteiden muuttuessa.

Pilottilaitosten joustavuus ja laajuus suhteessa päätavoitteeseen vaihtelevat. Konseptipilottilaitos toimii joustavammin kuin esittelyyn tai soveltuvuuden selvittämiseen keskittyvä pilottilaitos.

Olemassa olevat toiminnot voidaan myös simuloida pilottitasolla uuden teknologian arvioimiseksi, erityyppisten malmien vaikutuksien arvioimiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi päälaitoksen tuotantoa keskeyttämättä.

SGS:n pilotointikokemus on ylivoimainen. Tarjoamme kaikkia pilottilaitospalveluita sekä työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpalveluita. 

Luottamuksellisuus

SGS:llä on pitkä kokemus pienimuotoisesta testaamisesta ja täyden mittakaavan pilottilaitoksista, joissa asiakkaan aineeton omaisuus on pidettävä luottamuksellisena. Luottamuksellisuus taataan. Se on SGS:n toiminnan perusta.

Työterveys ja turvallisuus

Työterveyden ja -turvallisuus ovat SGS:lle kaikki kaikessa. Työterveys- ja turvallisuusohjeita sovelletaan kaikkiin toimipaikoissamme vieraileviin, myös asiakkaisiin ja heidän edustajiinsa. Ennen pilottilaitoksessa toteutettavan testaamisohjelman toteuttamista järjestetään HazOp-kokous, johon kaikkien projektissa työskentelevien tulee osallistua. Työterveyttä ja -turvallisuutta edistetään monella tavalla. Seuraavia ohjeita noudatetaan aina.

Ympäristö

SGS:n sisäisten ympäristönsuojelukäytäntöjen mukaan kestävän kehityksen mukaisuudelle on annettava etusija. SGS on allekirjoittanut CIM-ympäristöjulistuksen, joka kannustaa kaivos- ja malminetsintätoimialoja valitsemaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Toimitilojemme jätteidenkäsittelyratkaisut täyttävät paikalliset määräykset. Ympäristönsuojelua toimipaikoissamme valvotaan huolellisesti. Johdolla ja henkilöstöllä on selkeät vastuut. Ympäristöohjelmaan osallistuminen on pakollista. Standardit ja toimenpiteet dokumentoidaan, jotta ohjelmaamme noudatetaan.

SGS:lle on kehittynyt taito suunnitella, antaa ohjeita ja asettaa tavoitteita eri puolilta maailmaa sadoista monimutkaisista pilottilaitoksista saatujen kokemusten pohjalta. Dokumentointimme varmistaa menestyksekkään toiminnan, aikatauluissa pysymisen ja muutosten tekemisen nopeasti. SGS:n metallurgiatestauspalvelut kattavat integroidut mineralogiset, kemialliset ja ympäristöanalyysit. SGS:n toteuttamat pilottilaitosohjelmat auttavat testaamaan tarkemmin, keskittyneemmin ja luottamuksellisesti, joten edut optimoidaan ja kehitetään kustannustehokkaat teknologiat.

Taitavasti suunniteltu ja hyvin ohjattu pilottilaitos vähentää teknisiä riskejä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi