Mitä etsit?

Piin määrittäminen

Piin joutuminen hengitysteihin aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja. SGS:llä on kokemusta, osaamista ja laitteita, jotta piin esiintyminen työpaikoilla voidaan tutkia ja pitää henkilöstö terveenä.  

SGS käyttää mineralogisia menetelmiä vapaan ja hengitysteihin joutuvan piin saamiseksi selville, kuten röntgensäteiden hajonta (XRD). XRD tarjoaa nopean mineraalien tunnistuksen ja antaa tarkkaa tietoa näytteiden kemiallisesta koostumuksesta ja kristallografisesta rakenteesta. Sen avulla voidaan tunnistaa hienorakeisia faaseja, joiden optinen tunnistus on vaikeaa, pyyhkäisyelektronimikroskopialla tai energiadispersiivisellä spektrometrilla (SEM, EDS) tai materiaalien kvantitatiivisella arvioinnilla pyyhkäisyelektronimikroskopialla (QEMSCAN™).

Kvantitatiivinen vapaan piin XRD-määritys (alfakvartsi) massanäytteestä

Tässä kokeessa analysoidaan massanäyte. Tuloksena saadaan selville vapaan piin prosenttiosuus alfakvartsina. Vapaan piin määrä lasketaan vertaamalla keskeisiä kvartsin esiintymishuippujen voimakkuuksia näytteessä tavalliseen litiumfluoridseokseen.

Hengitysteihin joutuva pii (vapaa kvartsi) ilmansuodatinpanoksissa

Hengitysteihin joutuva pii ladataan työpaikalla 25 mm:n hopeakalvosuodattimeen, jonka huokoskoko on 0,5 µm. Suodatin asetetaan hengityssuojaimen ilmansuodatinpanokseen. SGS irrottaa kalvosuodattimen suodatinpanoksesta ja tekee sille XRD-analyysin. Huippuesiintymien limittymisen aiheuttamat virheet vältetään mittaamalla kaksi merkittävintä kvartsin diffraktiohuippua. Kvartsin määrä lasketaan vertaamalla näytteen normalisoituja huippuesiintymiä tunnettuihin standardeihin. Mittauksen laatu varmistetaan kalibroimalla.

SGS:n sovelletun ja prosessmineralogian asiantuntijoilla on vuosien kokemus tunnistamisesta. Meillä on tarvittavat laitteet ja osaamista piin määrittämiseksi nopeasti ja tarkasti osana laadunvalvontaa. Voit varmistaa työturvallisuuden ryhtymällä yhteistyöhön kanssamme.

Monilla toimialoilla ja useissa ammateissa altistutaan hengitysteihin kulkeutuvalle piille, sillä sitä esiintyy luonnostaan erilaisissa aineissa ja tuotteissa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi