Mitä etsit?

Pesty villa

Pestyn villan mittauspalveluihimme kuuluu seuraavien ominaisuuksien sertifioitu testaus:

 • Määritelty massa – villa imee kosteutta jopa 20 prosenttia painostaan, joten villan myynnissä laskutus perustuu sovittuun kosteuspitoisuuteen tai kosteuslisään (jolloin puhutaan määritellystä massasta).
 • Villatuotos – määritämme puhtaan villan (villalevyn) määrän sekä kasviainesepäpuhtauksien määrän näytteessä.
 • Kuidun keskihalkaisija – määritämme villan keskimääräisen hienouden (kuidun paksuuden), mikä on tärkein villan arvoon vaikuttava tekijä. 
 • Väri – mittaamme värin tristimulus-arvoina. Normaalisti mittaustuloksien perusteella arvioidaan puhtaan villan värin kirkkautta (Y-arvo) ja keltaisuutta (Y-Z-arvo).

Lisäksi sertifioimme pestyn villan pituuden karstauksen jälkeen. Tähän käytetään standardoitua menetelmää, jossa simuloidaan osittaista kampalankakäsittelyä. Tämän menetelmän avulla voidaan arvioida kuitujen keskipituus käsittelyn jälkeen. Lisäksi testaamme seuraavia ominaisuuksia:

 • Jäänteet – mineraalien ja rasvan määrä kuiduissa pesun jälkeen, mikä ilmaisee pesuprosessin tehokkuuden.
 • pH – villan happamuus tai emäksisyys pesun jälkeen, mikä vaikuttaa värjäysprosessiin ja on sen vuoksi tärkeä tieto villan käsittelijöille. 
 • Emäsliukoisuus ja valkaistumisaste – liukoisuuden avulla arvioidaan kuituvaurioita ja valkaistumisaste on tärkeä tieto tietyissä prosesseissa. 
 • Ydinvillaisuus – tämä ominaisuus viittaa villan ja muiden eläinperäisien kuitujen onttoon rakenteeseen, mikä aiheuttaa epätasaista värjäytymistä ja heikentää tekstiilivillojen ulkonäköä. (Tämä voi kuitenkin olla haluttu ominaisuus tietyissä mattotyypeissä.)
 • Villamassa – mittaus määrittää kuitujen kyvyn täyttää tilan, mikä liittyy myös materiaalin kimmoisuuteen. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi mattojen, futon-patjojen ja eristeiden valmistuksessa. 
 • Kuidun kiharuus – tämä ominaisuus liittyy tilavuuteen, kokoonpuristuvuuteen ja rypistyvyyteen, ja se vaikuttaa villan käsittelyyn. 
 • Kuitujen halkaisijahajonta – määritämme läpimitaltaan erikokokoisien kuitujen osuudet materiaalissa. Mittaustuloksilla voi olla vaikutusta arvioitaessa villan mukavuutta ja käyttäytymistä prosessoitaessa. 
 • Pesuainejäämät – tietyille markkinoille tarkoitettu villa on pestävä pesuaineilla, jotka eivät sisällä nonyylifenolietoksylaattia (NPEO). 
 • Koikäsittelyt – nämä käsittelyt tehdään asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.
 • Terveysviranomaisten raportit – lähetettäessä tuotteita tiettyihin kohteisiin on mukana oltava tarkastusraportti, jossa vahvistetaan, että villassa mahdollisesti olevat kasviainesjäämät ovat elinkelvottomia. Joissakin kohteissa saatetaan vaatia desinfiointia, jonka tekeminen on vahvistettu. 
 • Vienti Iraniin – nämä lähetykset edellyttävät määräystenmukaisuuden arviointia, johon sisältyy erikoistestejä.

Pystymme määrittämään pestyn villan laadun ja määrän lukuisin erilaisin kriteerein. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää riippumattomista testauspalveluistamme.

SGS tarjoaa kansainvälisen villa- ja tekstiiliorganisaation (International Wool and Textile Organization, IWTO) standardien mukaista, pestyn villan riippumatonta testausta, jolla voidaan selvittää villan laatu ja määrä.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut