Mitä etsit?

Pesemätön villa

SGS suorittaa rasvaisen (pesemättömän) villan laadun ja määrän mittaukset riippumattomasti useiden eri kriteerien perusteella.

Noudatamme kansainvälisen villa- ja tekstiiliorganisaation (International Wool and Textile Organization, IWTO) standardeja aina, kun mahdollista.

Villanmittauspalveluihimme kuuluu seuraavien ominaisuuksien sertifioitu testaus:

  • Villatuotos – määritämme puhtaan villan (villalevyn) määrän sekä kasviainesepäpuhtauksien määrän näytteessä.
  • Kuidun keskihalkaisija – määritämme villan keskimääräisen hienouden (kuidun paksuuden), mikä on tärkein villan arvoon vaikuttava tekijä. 
  • Väri – mittaamme värin tristimulus-arvoina. Normaalisti mittaustuloksien perusteella arvioidaan puhtaan villan värin kirkkautta (Y-arvo) ja keltaisuutta (Y-Z-arvo).

Lisäksi suoritamme tarvittaessa seuraavia lisätestejä:

  • Villatapulin pituus ja vahvuus – arvioimme tekstiilivillojen käyttäytymisen kampavillaprosessissa villatapulin keskimääräisen pituuden, vahvuuden ja katkeamiskohdan perusteella. 
  • Villamassa – määritämme kuitujen kyvyn täyttää tilan, mikä liittyy myös materiaalin kimmoisuuteen. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi mattojen, futon-patjojen ja eristeiden valmistuksessa. 
  • Kuidun kiharuus – tämä ominaisuus liittyy tilavuuteen, kokoonpuristuvuuteen ja rypistyvyyteen, ja se vaikuttaa villan käsittelyyn. 
  • Kuitujen halkaisijahajonta – määritämme läpimitaltaan erikokokoisien kuitujen osuudet materiaalissa. Mittaustuloksilla voi olla vaikutusta arvioitaessa villan mukavuutta ja käyttäytymistä prosessoitaessa. 
  • Halkaisija/pituus-profiili – mittaamme keskihalkaisijan tietyin välein villatapuleiden pituuden suuntaisesti. Mittaustulokset voivat olla tärkeitä lammaskatraiden hallinnan kannalta ja ne voivat jatkossa auttaa ennustamaan villan käyttäytymistä prosessoitaessa. 
  • Ydinvillaisuus – tämä ominaisuus viittaa villan ja muiden eläinperäisien kuitujen onttoon rakenteeseen, mikä aiheuttaa epätasaista värjäytymistä ja heikentää tekstiilivillojen ulkonäköä. (Tämä voi kuitenkin olla haluttu ominaisuus tietyissä mattotyypeissä.)

Pystymme testaamaan myös pesemättömiä villanäytteitä erilaisilla edullisilla kerityn villan testausmenetelmillä, jotka on suunniteltu erityisesti eläimien valintatarkoituksia varten.

Pystymme määrittämään pesemättömän villan laadun ja määrän lukuisin erilaisin kriteerein. Ota yhteyttä SGS:ään ja kysy lisätietoja riippumattomista testauspalveluistamme.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut