Mitä etsit?

Painehapetus

Menetelmä sopii erityisen hyvin refraktoristen kultamalmien käsittelyyn, jossa saadaan vähäisiä talteenottomääriä suoraan syanidilla uutettaessa.

SGS on maailman johtava erä- ja kokeilulaitostestaaja sekä paineuuttomenetelmien prosessikaavioiden kehittäjä. Meillä asiantuntemus ja laitevarasto, joilla malmi voidaan testata huippumoderneissa tiloissamme. Autoklaaviosastomme on suunniteltu tuottamaan tarkkoja massa- ja lämpötasapainotuksia. Se on myös erittäin monikäyttöinen ohjattaessa keskeisiä parametrejä, esimerkiksi lämpötilaa, retentioaikaa, rikin fugasiteettia ja hapenvirtausta. Testauksessa kerätyt tiedot kirjataan prosessinohjausjärjestelmään, jossa projektitiimi voi tarkastella ja arvioida niitä. Tuloksena on tarkka, puolueeton ja luotettava prosessikaavio.
 
SGS toimittaa monia erilaisia POX-testausratkaisuja. Kemistien, insinöörien ja metallurgien tiimimme työskentelee yrityksen kanssa kehittääkseen prosessikaavion, joka sopii parhaiten käytettävälle malmille ja tulevalle täysimittaiselle laitokselle. 

Painehapetus on robusti ja monikäyttöinen tekniikka. SGS toimittaa useita paineuuttovaihtoehtoja, muun muassa:

  • Perinteinen painehapetus tehdään yli 200 ºC lämpötilassa vähintään 2200 kPa ylipaineessa. Reaktioaika on erittäin nopea. Tekniikka on laajalti hyväksytty.

  • Activox on painehapetuksen muoto, joka tehdään matalammassa lämpötilassa ja paineessa, esim. 95–100 ºC ja 1000 kPa. Kevyemmät käyttöolot yksinkertaistavat suunnitteluvaatimuksia. Tämä vähentää kustannuksia, mutta säilyttää painehapetuksen edut. Prosessissa hienojauhatus (sopivalla sekoitinmyllyllä) yhdistyy painehapetukseen matalassa lämpötilassa. SGS on menestyksellisesti soveltanut ACTIVOX-käsittelyä kuparikiisukonsentraattien uuttamiseen.

  • Matalan lämpötilan happouutto on painehapetuksen muoto, joka tehdään matalammassa lämpötilassa ja paineessa: 95–100 ºC ja 1000 kPa. 

POX, HiPOX ja ACTIVOX ovat kolme esimerkkiä SGS:n tarjoamasta valikoimasta hydrometallurgisia menetelmiä. SGS:llä on vuosikymmenten kokemus projektin vaatimusten tukemisesta. Ota SGS:ään yhteyttä ajoissa projektin suunnitteluvaiheessa, jotta voimme työskennellä yhdessä mittakaavaus- ja esitoteutettavuusvaiheesta alkaen toteutettavuuteen ja täysimittaiseen käyttöön kullan projektikaavion kehittämisen optimoimiseksi ja teknisten riskien vähentämiseksi.

Painehapetus (POX), korkeapainehapetus (HiPOX) ja ACTIVOX-autoklaaviuutto ovat toimivia ja alan käytetyimpiä tekniikoita kullan ja siihen liittyvien metallien talteenotossa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi