Mitä etsit?

Nopea indikaattorimineraalien skannaus (RIMSCAN)

SGS:n erittäin tarkka mineralogia automatisoi indikaattorimineraalin tunnistamisen, kemian ja tietojenkeruun.

Nopea indikaattorimineraalien skannaus (RIMSCAN) perustuu pienempiin näytteisiin kuin perinteiset menetelmät. Se auttaa tunnistamaan koko indikaattorimineraalisarjan (esimerkiksi kimberliitti ja perusmetallien indikaattorimineraalit, kulta tai uraani) automaattisesti, nopeasti ja objektiivisesti.

Indikaattorimineraalimenetelmät ovat tehokkaita mineraaleja tutkittaessa. Raskasmineraalikonsentraatit (HMC) otetaan perinteisesti talteen kookkaista perinteisistä moreeni- ja maaperänäytteistä keskeisten mineraalien talteenoton varmistamiseksi. HMC-tutkimukset etenivät aikaisemmin hitaasti. Niissä käytettiin yli 250 µm:n fraktioita. Kuitenkin yli 60 % indikaattorimineraalipopulaatioista esiintyy hienommissa fraktioissa, joiden poiminta on työlästä. RIMSCAN auttaa saamaan selville hienoimmankin materiaalin kaiken mineraalisisällön ja lisätietoja, kuten mineraalin runsauden, sen massan jakauman ja hiukkaskoon.

Näytteenvalmistelu

Perinteisiä menetelmiä käytettäessä tarvitaan 20 - 30 kg näytettä, mutta RIMSCAN-menetelmää käytettäessä riittää paljon vähemmän eli 0,5- 2 kg näytettä. Siitä voidaan toimittaa pieni määrä geokemialliseen analyysiin, joten materiaalia riittää myös RIMSCAN-tutkimukseen. Kookkaampia fraktioita voidaan käyttää käsiteltäessä kimberliitti-indikaattorimineraaleja.

RIMSCAN-menetelmän etuja

 • Auttaa tunnistamaan koko indikaattorimineraalisarjan (esimerkiksi kimberliitti ja perusmetallien indikaattorimineraalit, kulta tai uraani) automaattisesti, nopeasti ja objektiivisesti.
 • Mineraalin tunnistus on objektiivista, joten se ei riipu tutkijan taidoista.
 • Indikaattorimineraalin talteenotto kvantifioidaan.
 • Mineraalipopulaatiosta saadaan talteen pysyvä digitaalinen tallenne.
 • Kulkeutuminen tai pyöristyminen saadaan selville objektiivisesti tutkimalla muototekijöitä.
 • Tätä menetelmää voidaan käyttää tutkittaessa kaikkia moreeni- tai maaperinäytteitä.
 • Tulokset saadaan erittäin nopeasti, sillä määritykset tehdään automaattisesti.
 • Näytteen pieni koko vähentää kuljetus- ja käsittelykustannuksia.
 • Kemialliseen analyysiin riittää pieni osa näyttestä.
 • Valmisteltua näytettä voidaan tutkia mikroanalysaattorilla tai laserablaatiolla, joka yhdistetään induktiiviselsti plasmamassaspektrometriaan (ICP-MS).

Saatavat tiedot

RIMSCAN-analyysissä kaikista osista kerätään kymmeniä, satoja tai tuhansia tietoja. Monet tutkimukset ovat mahdollisia, jos ohjelmiston antaa myöten. Tulokset voidaan mukauttaa yksittäisen projektin vaatimusten mukaan.

RIMSCAN mahdollistaa esimerkiksi yksittäisten mineraalien tarkkojen modaalisten runsauksien ja rakeiden kokojakauman laskennan. Lisäksi on mahdollista laatia tarkat hiukkaskartat kaikista tunnistetuista mineraaleista esimerkiksi niiden runsauden, suhteiden ja raekokojakauman saamiseksi selville.

SGS:n kehittämä RIMSCAN auttaa saamaan tarkkoja tilastotietoja indikaattorimineraalien karkeista ja hienoista fraktioista käyttämällä erittäin nopeaa, kehittynyttä ja tarkkaa QEMSCAN-mineralogiatekniikkaa. Saat kilpailuetuja ottamalla RIMSCAN-tekniikan käyttöösi. Se auttaa rajaamaan alueet ja saamaan valmiin tuotteen markkinoille nopeammin.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi