Mitä etsit?

Nigerian tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi (SONCAP)

Vaatimuksia täyttämättömien ja vaarallisten tuotteiden tuomisen estämiseksi Nigeriaan kaikkien viejien ja valmistajien tulee varmistaa, että tuotteet täyttävät Nigerian standardoimisviraston (SON) vaatimukset.

Voimme testata tuotteesi ja varmistaa, että ne täyttävät SON:in ulkomaantoimintoja koskevat vaatimukset Nigerian vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmassa (SONCAP). SONCAP:in mukaisesti maahan tuotavat säännellyt tuotteet tulee arvioida alkuperämaassaan.

Asiantuntijat voivat auttaa varmistamaan vuosikymmenien kokemuksen ja kansainvälisen verkostomme avulla, että tuotteesi täyttävät vaatimukset.

Uudistunutta SONCAP:ia koskeva valtuutuksemme uudistettiin 14. marraskuuta 2012 ja, se astuu voimaan 1. maaliskuuta 2013. Uuden ohjelman menettelytavat poikkeavat aikaisemmasta. Ohjelma mahdollistaa kolme erilaista sertifiointitapaa. Monet erilaiset asiakirjat voidaan myöntää reittikohtaisiksi:

 1. Tuoteraportti (voimassa toimituksen ajan, myönnetään järjestelmällisen tarkastuksen ja näytteenoton perusteella: sovelletaan ainoastaan reitille A); tai
 2. Tuotesertifikaatti (rekisteröity tai lisensoitu) (voimassa yhden vuoden, julkaistaan valmistajan tehtaan hyväksytyn auditoinnin jälkeen: sovelletaan reiteille B ja C) ja
 3. Vaatimustenmukaisuustodistus (toimituksen verifiointi: asiakirjojen verifiointi (mukaan lukien tuoteraportti tai tuotesertifikaatti ja hyväksytty testiraportti) ja riippuen reiteistä A, B tai C, järjestelmällinen tai valikoiva fyysinen verifiointi sekä tarvittaessa FCL:n mukaisen täytön valvonta ja FCL:n sinetöinti)

Testiraportit

Testiraportit on esitettävä kaikille sertifiointireiteille. Voimassaolevat testiraportit on myönnettävä seuraavissa paikoissa:

 • ISO/IEC 17025 -standardin mukainen laboratorio
 • valmistaja, edellyttäen että SGS on valvonut testausta

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden määrittelevät reitit

SON on määritellyt kolme sertifiointireittiä.

 • Reitti A: rekisteröimättömille/lisensöimättömille tuotteille (vaatimustenmukaisuuden verifiointi)
  Jokainen maahan tuotava toimitus edellyttää fyysisen tarkastuksen, näytteenoton, asiaankuuluvien standardien testauksen, FCL:n mukaisen konttien täytön, valvonnan ja sinetöinnin.
 • Reitti B: rekisteröidyille tuotteille (rekisteröinnin ja vaatimustenmukaisuuden tarkastus)
  Tuotteiden rekisteröinti tehdään tyyppitestauksen ja valmistajan laatujärjestelmän mukaisesti paikan päällä, jotta (auditointi) voidaan määritellä, ovatko tuotteet asianmukaisten standardien mukaisia ja että valmistajalla on tarvittavat järjestelmät tuottaa laadultaan samantasoisia tuotteita.  Reitti B edellyttää tarkastuksen, näytteenoton, asianmukaisten standardien testauksen sekä FCL:n valvonnan ja sinetöinnin ainakin 40 %:ssa toimituksista.
 • Reitti C: lisensoidut tuotteet (tuotesertifikaattijärjestelmät)
  Tuotteiden lisensoiminen perustuu tuotteen yksityiskohtaiseen arviointiin. Tähän kuuluu testaus, tehdasauditointi ja säännöllinen valvonta. Lisenssi myönnetään ainoastaan tuotteen valmistajalle. Tarkastus, näytteenotto, testaus kutakin standardia varten, FCL:n valvonta ja reitti C:n mukainen sinetöinti on tehtävä ainakin kaksi kertaa vuodessa. 

Miksi kannattaa valita SGS?

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyhtiönä tarjoamme asiakkaillemme globaalin toimintaverkoston edut sekä kattavat SONCAP-tarkastuspalvelut Nigeriaan tuotteita vieville ja vastaavasti Nigeriasta tuotteita tuoville yrityksille.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

SGS:n tekemä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi Nigeriassa - näin voit viedä tuotteita ja hyödykkeitä Nigeriaan.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut