Mitä etsit?

Mukautettujen prosessien suunnitteleminen

Mielestämme prosesseja kehitettäessä on aloitettava yksinkertaisista ja perinteisistä hyväksi havaittuista tekniikoista. Jos ne eivät riitä, tarjoamme mukautettua prosessien suunnittelemista.

Tarjoamamme mukautettujen prosessien suunnittelemispalvelut:

  • Jos kehittyvillä toimialoilla tarvittavaa innovatiivista kemiallista suunnittelua
  • Jos perinteiset lähestymistaqvat eivät toimi riittävän hyvin
  • Jos tuotantolaitokselle asetetaan uusia vaatimuksia
  • Jos tiukemmat taloudelliset vaatimukset edellyttävät parempaa talteenottoa, enemmän tuotantoa tai kustannussäästöjä
  • Jos määräyksiä tai lainsäädäntöä tiukennetaan
  • Jos ympäristölupaehtoja kiristetään
  • Jos harkitaan uusia liiketoimintamalleja
  • Jos tunnistetaan uusia raaka-aineita tai malmeja
  • Jos ryhdytään kierrättämään tai jatkojalostamaan 

SGS:llä on lukuisia eri alojen teknisiä asiantuntijoita, jotka voivat kehittää uusia prosessitekniikoita prosessien ongelmien ratkaisemiseksi. Voimme integroida uusia käsittelytekniikoita nykyisiin ongelmien ratkaisemiseksi. Ota SGS kumppaniksesi mukautettujen prosessien suunnittelemiseen.

SGS on johtava globaali innovatiivisten ja teknisesti kehittyneiden palveluiden tarjoaja, kun tavoitteet on saavutettava.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi