Mitä etsit?

Mittauspalvelut

SGS auttaa eri puolilla maailmaa toimivia asiakkaitaan laajalla mittaamis-, kalibrointi- ja testaamispalveluiden valikoimalla.

Auditoimme mittaamisjärjestelmiä, tarjoamme mittaamisen konsultointipalveluita ja koulutamme mittaamishenkilöstöä.

Palveluitamme ovat riippumattomana mittausasiantuntijana toimiminen maa- tai LNG-kaasua mitattaessa, hiilivetyjen allokointi tuotantoa ja kuljetusta varten, monivaihemittaaminen sekä esimerkiksi päästöjen mittaaminen ympäristölupaehtojen täyttymisen saamiseksi selville.

Tarjoamme

  • mittarien kalibroimis- ja virtaaman testauspalveluita erilaisia nesteitä ja kaasuja mitattaessa
  • siirrettäviä volumetrisiä näytteenottojärjestelmiä
  • yksi- ja monivaihemittarien kalibrointia
  • tois- ja kolmisijaisten mittauslaitteiden kalibrointia

Kokemusta mittauspalveluista

Meillä on vuosikausien kokemus mittarien ja kalibrointilaitteiden verifioimisesta ja sertifioinnista sekä mittauslaitteista, joita käytetään putkistoissa ja terminaaleissa, kun mitataan omistusoikeuden siirtyessä. Kun hiilivedyt mitataan tarkasti, liiketoiminnalla on vankka pohja. Tarkkuutta vaaditaan myös verotus- ja rojaltilaskelmia varten sekä tarkkailtaessa luonnonvarojen käyttämistä. Saat lisätietoja SGS:n mittauspalveluista ottamalla meihin yhteyden.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut