Mitä etsit?

mikrobianalyysi

SGS pystyy olemaan yrityksesi apuna seurantaohjelmassa ja varmistamaan patogeenien esiintymisen tutkimuksilla sekä tunnistuksella.

Menetelmämme ovat USA:n elintarvike- ja lääkeministeriön (FDA) hyväksymiä. Mikrobien tunnistus ja mikrobianalyysimenetelmämme tunnistavat mikrobikontaminaatiot, kuten Escherichia colin (E. colin), E. coli 0157:H7, salmonellan tai listerian. Mikrobikontaminaatio tunnistetaan käyttämällä standardisoitua polymeerista ketjureaktioprotokollaa (PCR), perinteisempää astiassa tehtävää testausta tai viljelmätunnistuksella.

Hyväksytyt ja akkreditoidut laboratoriot

Mikrobianalyysilaboratoriomme noudattavat tiukkoja määräyksiä, ovat ISO 17025 -akkreditoituja ja käyttävät virallisia validoituja menettelytapoja. Laboratorioissamme työskentelee tutkijoita ja teknikoita, joilla on vuosien laboratoriotyökokemus sekä tutkintoja kemian, mikrobiologian ja agronomian aloilta. Lisäksi laboratorioillamme on useiden rehualan järjestöjen ja elintarvikejärjestöjen hyväksynnät. Lyhyesti sanottuna noudatamme korkeimpia alan standardeja mikrobikontaminaatioiden löytämisessä.

Ota yhteyttä SGS:ään niin kerromme kuinka voit suojella rehut ja elintarvikkeet bakteereilta tuotantoprosessin ja toimitusketjun läpi. Mikrobianalyysipalvelumma voivat auttaa yritystäsi.

Jotta terveysriskit voitaisiin minimoida ja estää elintarvikkeidesi ja rehutuotteidesi bakteerisaastutus sekä suojata yrityksesi oikeusjutuilta, yrityksesi on noudatettava tiukkoja elintarvikkeiden ja rehutuotteiden turvallisuusstandardeja.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut