Mitä etsit?

Liuotteiden erottaminen ja sähköinen talteenotto

Kehitämme yhdessä kanssasi SX-EW-penkkikokeet, liuottimien talteenoton pilotoinnin ja virtauskaaviot, jotta mahdollisimman suuri osa arvometalleista saadaan talteen sekä ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusmääräykset täytetään. SGS:n metallurgia-asiantuntijoilla on kokemusta prosessien kehittämisestä siten, että saanto kasvaa mahdollisimman suureksi.

Liuottimien ja sähköinen talteenotto (SX-EW) ovat erillisiä metallurgisia yksiköitä, joiden avulla uuttonesteistä otetaan talteen erittäin puhdasta metallia. Liuottimien talteenoton avulla tiivistetään materiaaleja orgaanisista nesteistä. Sähköisen talteenoton avulla kerätään arvokkaita alkuaineita. Näitä kahta menetelmää käytetään usein yhdessä. Sähköistä talteenottoa voidaan käyttää osana muita prosesseja. Sitä käytetään aina liuottimien talteenoton jälkeen.

Monet alkuaineet voidaan ottaa talteen vesipitoisista metallia sisältäväistä uuttoliuoksista tiivistämällä ne orgaaniseen liuottimeen. Arvokkaat alkuaineet otetaan talteen orgaanisesta liuoksesta sähköisesti. Tällöin saatava erittäin puhdas metalli myydään.

SGS:llä on kokemusta useiden alkuaineiden SX-EW-talteenotosta:

 • Kulta ja hopea
 • Kupari (sulfaatti- ja syanidiliuoksista)
 • Nikkeli (myös nikkelilateriitti)
 • Koboltti ja sinkki
 • Zirkoni ja harvinaiset maametallit
 • Mangaani ja vanadiini
 • Tantaali ja niobium

 SGS:n tarjoamia liuotteiden erottamis- ja sähköisen talteenoton palveluita:

Tekninen käyttö

SGS:n metallurgia-asiantuntijat saavat talteen useita erilaisia metalleja uutto- ja muista nesteistä. Testauspalveluitamme virtauskaavion laatimiseksi tai tuotanto-ongelmien ratkaisemiseksi:

 • Vaihe-erojen ja erotusaikojen määrittäminen
 • Kemialliset ja fysikaaliset orgaaniset hankauskokeet
 • Fysikaaliset ominaisuuksien arvioiminen (tiheydet ja viskositeetit)
 • pH-profiilit pH:n vaikutuksen saamiseksi selville metallien jakautumiseen
 • Reagenssin konsentraation, lämpötilan ja vaiheen jatkuvuuden vaikutus
 • Orgaanisen reagenssin konsentraation suurimman kuormituksen ja tehon arviointi
 • Kinetiikan arviointi (talteenotto ja pelkistäminen)

Liuotteiden erottamis- ja sähköisen talteenoton pilottilaitokset

SGS suunnittelee mukautettuja pilottilaitoksia virtauskaavioiden tutkimiseksi. Tarjoamme pilottisuunnittelu- ja testauspalveluita.

Tarjoamme liuottimien talteenottoon esimerkiksi sekoittimia, kolonneja, kontaktoreita, hämmentimiä, talteenottolevyjä ja yhdistämisyksiköitä. Lisäksi tarjoamme sähköisen talteenoton kennoja, virtalähteitä ja elektrodimateriaaleja käytettäviksi erillisinä yksiköinä tai osana SX- tai vastaavia piirejä. Kennomme voidaan tarvittaessa varustaa lämpötilan hallinnalla ja elektrolyyttien kierrätyksellä.

Muita SGS:n SX-EW-palveluita

SGS tarjoaa useita muita SX-EW-tukipalveluita:

 • Mukautettujen kennojen suunnitteleminen, määrittäminen ja toteuttaminen valituista materiaaleista prosessikemian ehdoilla
 • Modulaaristen plottilaitosten kokoaminen ja siirtäminen kaukana sijaitseviin kohteisiin

SGS:n keskeinen SX-EW-osaaminen

 • SGS:llä on laaja valikoima tärkeimpiä liuotustalteenottoreagenssejä sekä laimennus- ja modifiontiaineita, kuten oksiimeja, amiineja, fosforihappoja ja guarkumia. Testaamme osaavasti kaikkien saatavilla olevien reagenssien tehokkuuden. Annamme riippumattoman suosituksen parhaaksi mahdolliseksi reagenssiksi.
 • Osaava analyyttinen tuki paikan päällä säästää aikaa. Sen avulla tehdään tietoon perustuvia päätöksiä pilotoinnin aikana.
 • ABB:n prosessinohjausjärjestelmät tuottavat keskeisiä tietoja toiminnasta pilotoinnin aikana, kuten pH, lämpötila ja kennossa vallitseva jännite. Järjestelmäsopimus varmistaa, että tiedot pidetään tallessa järjestelmällisesti ja reaaliaikaisesti.

Liuottimien ja sähköinen talteenotto ovat teollisuudessa toimiviksi havaittuja metallien talteenottomenetelmiä, jotka SGS voi sisällyttää metallurgisiin virtauskaavioihin. Niiden avulla saadaan yleensä LME-laatuisia metalleja, jotka voidaan myydä sellaisinaan. SGS:n suunnittelemat ja testaamat SX-EW-virtauskaaviot kohentavat kassavirtaa ja varmistavat turvallisuuden ja määräysten täyttämisen tuotantolaitoksilla.

SGS on maailman johtava liuottimien talteenottamisen ja sähköisen talteenottamisen tarjoaja.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi