Mitä etsit?

Liikkuvat metalli-ionit (MMI)

Liikkuvien metalli-ionien (MMI) geokemia on osoittautunut kehittyneeksi geokemialliseksi tutkimustekniikaksi, jonka avulla löydetään mineraaliesiintymiä.

Siitä on hyötyä erityisesti silloin, kun mineraaliesiintymät sijaitsevat syvällä. MMI™-tutkimuksessa havaitaan mineraaliesiintymästä ylöspäin esimerkiksi maaperään tai hiekkaan siirtyneet metalli-ionit. Liikkuvat metalli-ionit vapautuvat mineraaleista ja liikkuvat ylöspäin pintaa kohti. SGS pystyy mittaamaan kyseiset ionit käyttämällä tarkkoja maaperän näytteenottostrategioita ja erittäin herkkiä mittalaitteita. Mielenkiintoiset alueet löydetään, kun MMI-tiedot on tulkittu.

SGS on ainot MMI-tekniikan tarjoaja. Meillä on yli 15 vuoden kokemus tästä tekniikasta, joten olemme ioniekstraktiotekniikan ja geokemiallisen tutkimuksen markkinajohtaja.

MMI-tekniikka tuo tullessaan useita hyötyjä, kun maaperän geokemia halutaan saada selville:

  • Vain vähän virheellisiä poikkeamia
  • Keskitetyt selkeät poikkeamat
  • Erinomainen toistettavuus
  • Metalli- ja muut vyöhykkeet saadaan selville
  • Syvällä sijaitsevat mineraaliesiintymät tunnistetaan
  • Vain vähän taustakohinaa
  • Suuri tarkkuustaso

MMI-tekniikka on innovatiivinen analyysimenetelmä, jossa metallien analysointia lähestytään ainutlaatuisella tavalla. Kohdealkuaineet tunnistetaan käyttämällä mietoja orgaanisia ja epäorgaanisia liuoksia perinteisten voimakkaiden happojen ja syanidipohjaisten aineiden sijasta. MMI-liuokset sisältävät vahvoja ligandeja, joihin maaperän hiukkasiin löyhästi heikkojen atomivoimien avulla sitoutuneet metalli-ionit tarttuvat. Tätä menetelmää käytettäessä metalli-ionien sidoksia ei liuoteta. Siksi MMI-liuosten sisältämät metalli-ionit ovat kemiallisesti aktiivisia eli liikkuvia. Tämän liikkuvuuden ansiosta löyhien yhdisteiden konsentraatiot ovat erittäin alhaisia. Mittaamisessa käytetään perinteistä ICP-MS-menetelmää ja sen uusinta muotoa eli ICP-MS Dynamic Reaction Cell™ -tekniikkaa (DRC II™). Siksi tarkkuustaso on erittäin suuri.

MMI-tekniikka perustuu itse kehitettyihin ekstrahointiaineisiin. MMI-M on uusi useiden alkuaineiden uutto, jonka avulla voidaan mitata useiden liikkuvien alkuaineiden konsentraatio. MMI-M auttaa laatimaan omat yksilölliset useiden alkuaineiden pakkaukset, jotka sisältävät kaikki kaupallisesti arvokkaat alkuaineet, timanttipitoiset kivilajit, litologiset alkuaineet tai etsinnässä hyödylliset alkuaineet. SGS tarjoaa myös suuremman tarkkuustason MMI-ME-paketteja.

Kun teet yhteistyötä SGS:n kanssa ja käytät MMI-tekniikkaa, etsintä onnistuu ja poraaminen muuttuu tarkemmaksi.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi