Mitä etsit?

Lietteen reologia ja virtaama

Reologia on aineiden virtaamista koskeva tieteenala. Prosessilietteen virtauskäyttäytyminen vaikuttaa energiaan ja massansiirtoon perustuvien yksiköiden toimintaan. Prosessit, joihin sisältyy nesteiden fysikaalista erottamista kiinteästä aineesta ja nesteiden erottamista nesteistä (esim. liete), ovat myös reologiasta riippuvaisia.

Reometallurgia soveltaa näitä periaatteita käytäntöön ja kehittää näin suunnittelukriteerejä metallurgian alan laitoksille. Syöttölietteen reologiset ominaisuudet:

 • ovat merkittävä tekijä projektien menestyksessä tai epäonnistumisessa
 • vaikuttavat merkittävästi täyden skaalan laitosten taloudessa 
 • auttavat optimaalisten laitteiden, mukaan lukien pumppujen koon, valinnassa

Reologian mahdolliset käyttökohteet

 • Määrittämällä lietteen siirrolle optimaaliset pumppausolot saadaan suoraan suunnitteluvaatimukset. Tavanomaisia esimerkkejä ovat seuraavat:
  • Rikasteiden pumppaaminen, rikastustuotteet ja hävitettävä rikastusjäte  
  • Pumppujen koot 
  • Pastan luokittelu 
  • Lietteen käsittely ja lajittelu 
  • Kiintoaineen nesteestä erottaminen
 • Korkean lämpötilan reologisten tietojen laatiminen kuuman lietteen virtauksen luokittelemiseksi. Tällaisten tietojen avulla suunnitellaan lämmönvaihtimia, autoklaaveja, lämmitettäviä säiliöitä jne.
 • Prosessireologialla ja kerrostumien kartoittamisella voidaan suunnitella malmin sekoitus ja laatia näin ennakkoedellytykset edulliselle lietevirran optimoinnille koko laitoksessa.
 • Tuotteen luokittelu – tehokkaalla reologisella testauksella saat oikeat massataseet, tarkat prosessin suunnittelutiedot ja tehokkaat toiminnan prosessiolosuhteet. 
 • Reaktion valvonta ja ohjaus sekö perinteinen tekninen suunnittelu.

Käytämme huipputason reologisia testausvälineitä ja -menetelmiä. Voimme testata monenlaisia malmeja, jätteitä ja kemiallisten prosessien lietteitä. Palvelumme:

 • Reologinen testaus standardoiduilla käyttölaitteilla.
 • Erityisten testausten suunnittelu ja kehittäminen lietteen kuljetuksen, kiinteiden aineiden ja nesteiden erottelun sekä pumppujen koon tueksi.
 • Tietojen analysointi matemaattisin mallein.
 • Laitoksen toimintamenettelyjä koskevat suositukset.
 • Metallurgisten prosessien ja laitteiston koon suunnitteluvaatimusten valmistelu.

SGS:n reologinen testaus

Lietejärjestelmästä on oltava perusteellinen reologinen käsitys, koska virtausominaisuudet vaikuttavat taloudellisiin näkökohtiin aina kun jatkuvaan toimintaan sisältyy mineraalinen, metallurginen tai kemiallinen prosessiliete. Asiantuntijamme:

 • Tuottavat reologista tietoa yksikön toiminnan projektiseulonnan varhaisessa vaiheessa projektin resurssien ohjaamiseksi asianmukaisesti tehokkaimpaan prosessiin.
 • Käyttävät vuosien kokemuksella laadittuja testiprotokollia, minkä ansiosta saamme yhtenäisiä, tarkkoja testituloksia.
 • Tulkitsevat tietoja asiantuntevasti, minkä perusteella valitaan prosessin tarkat reologisen suunnittelun kriteerit ja ratkaisut projektin haasteisiin.
 • Ovat kehittäneet kattavan reologisen tietokannan mineraaleista ja metallurgisista materiaaleista vertailutarkoituksia varten.
 • Ovat erittäin asiantuntevia prosessiin ja ympäristöön liittyvien, analyyttisten ja mineralogisten testien yhdistämisessä reologisiin tutkimuksiin projektikohtaisesti tai erikseen, niin että sinä saat tietoa, jota tarvitset tietoisten päätöstesi tueksi.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin saat lisätietoa reologiasta ja lietevirtapalveluista.

SGS käyttää huipputason reologista testausta ja menetelmiä lietevirran määrittämiseksi monissa teollisuusprosesseissa.
SGS käyttää huipputason reologista testausta ja menetelmiä lietevirran määrittämiseksi monissa teollisuusprosesseissa.
SGS käyttää huipputason reologista testausta ja menetelmiä lietevirran määrittämiseksi monissa teollisuusprosesseissa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi