Mitä etsit?

LHAMA-kelpoisuus, Labeling of hazardous art materials act (määräys haitallisten taidemateriaalien merkinnöistä)

Jotta voisit myydä taidemateriaalejasi ja muita niihin liittyviä tuotteita Yhdysvalloissa, niiden täytyy ensin käydä läpi myrkyllisyyden riskinarviointi, jonka suorittaa sertifioitu toksikologian ammattilainen. SGS:n LHAMA-testauspalvelu tarjoaa LHAMA- ja TRA-testausta.

LHAMA-testausta ja -merkintää vaaditaan tuotteille, joihin kuuluu mutta jotka eivät rajoitu seuraaviin:

  • maalit
  • väriliidut
  • värikynät
  • liimat
  • muovailuvaha

Määräys, jota sovelletaan kaikkiin taidemateriaaleihin, vaatii yrityksesi tarkastavan kaikki taidemateriaalit määrittääksenne mahdollisuuden kroonisen vaaran aiheutumiseen. Se ei rajoitu lastentuotteisiin. Varmistaaksesi kuluttajien turvallisuuden sinun täytyy huomioida mahdolliset haitat taidemateriaaleihin altistumisen johdosta. Näihin kuuluvat järkevästi ennakoitavissa oleva käyttö tai väärinkäyttö sekä todennäköiset altistumistavat:

  • hengittäminen
  • nieleminen
  • iho- ja silmäkontakti
  • muu kontakti

Sen jälkeen mahdollisen kroonisen vaaran aiheuttaviin materiaaleihin täytyy lisätä asianmukaiset varoitusmerkinnät, jotka auttavat suojaamaan kuluttajia.

Lue lisää, miten LHAMA taidemateriaalien turvallisuuden testauspalvelut voivat auttaa yritystäsi.

Yhdysvalloissa kuluttajatuoteturvallisuuskomitea (Consumer Product Safety Commission) varmistaa kuluttajatuotteiden turvallisuuden, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden Labeling of Hazardous Art Materials Act (LHAMA) -määräyksen kanssa.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut