Mitä etsit?

Laboratorioanalyysit

Vertailutietojen avulla voidaan löytää keinoja ympäristövaikutuksen pienentämiseen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Riippumattomat laboratorioanalyysimme perustuvat lukuisiin ympäristöparametreihin, jotka tarjoavat tarvittavat tiedot toiminnan ympäristövaikutuksen arviointiin ja turvallisuuden takaamiseen. Laboratorioanalyysimme käsittävät seuraavat alueet:

  • Ilma:Ilma-analyysimme auttaa yritystäsi vähentämään vaarallisia päästöjä ja ehkäisemään työntekijöille aiheutuvia terveyshaittoja. Tarjoamme päästöjen tarkkaa ja riippumatonta mittausta ja verifiointia. Niiden ansiosta voit varmistaa toimintasi määräystenmukaisuuden ja vähentää säänneltyjen, ympäristöä saastuttavien aineiden päästöjä.

  • Maaperä: Maaperän tutkimukset ovat tarpeellisia, jotta sen sisältämät myrkylliset aineet ja saastuttavat jätteet saadaan selville. Maaperätutkimukset voivat olla alakohtaisesti lakisääteisiä. Maaperäanalyysi selvittää ympäristöä saastuttavien aineiden pitoisuudet ja auttaa yritystäsi päättämään tarvittavista puhdistustoimenpiteistä.

  • Vesi:Veden saastumista on valvottava. Valvonta voi olla lakisääteistä teollisuudenalasta riippuen. Vesianalyysimme auttaa määrittämään ympäristöä saastuttavien aineiden pitoisuudet ja suunnittelemaan tarvittavat puhdistustoimenpiteet.

Raporttimme ovat arvokas työkalu, joka auttaa osoittamaan sen, että organisaatiosi toiminta on ympäristön kannalta vastuullista. Palvelujemme avulla voit myös laatia toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja sen estämiseksi, että vaarallisia aineita pääsee ympäristöön. Kokeneet työryhmämme auttavat yritystäsi innovoimaan ja mukauttamaan tuotantomenetelmiä ja sijoittamaan prosesseihin, jotka parantavat ympäristönsuojelua.

Toiminnallamme on sekä paikallisia että kansainvälisiä akkreditointeja. Meidät tunnustetaan yhdeksi maailman johtavista testauslaboratorioista. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään ja varmista, että toimintasi täyttää oman alasi ympäristösäädökset.

SGS:n tarjoaa valtuutettuja laboratorioanalyysejä, joissa tarkkaillaan lukemattomia parametreja. Analyysit tarjoavat todisteen ympäristösäädösten noudattamisesta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi