Mitä etsit?

Laadun ja turvallisuuden hallinta

Olemme auttaneet asiakkaita kautta koko maailman vahvistamaan liiketoimintakykyään ja saavuttamaan tavoitteitaan alentamalla heidän tuotteidensa laatua ja turvallisuutta koskevaa riskitasoa:

  • Parantunut asiakkaiden tyytyväisyys ja myynti
  • Palautettujen tai myynnistä poistettujen tuotteiden lukumäärän pieneneminen
  • Vakavista loukkaantumisista johtuvien oikeudenkäyntiriskien väheneminen

Sopimuksenmukaisesti joko osana kokonaisvaltaisia tuotteen kestävyyttä koskevia suunnittelupalvelujamme tai erillään niistä – turvallisuutta ja laatua koskevat hallintapalvelumme koostuvat:

  • Osallistuminen turvallisuuskomiteaan (Safety Committee) – olemme sitten auttamassa sinua perustamaan uutta turvallisuuskomiteaa, osallistumaan vakiintuneeseen komiteaan tai yksinkertaisesti antamassa neuvoja, tavoitteenamme on varmistaa, että komiteasi tekemät päätökset perustuvat riittävään tietoon ja edistävät merkittävästi riskinhallintastrategiaasi:

  • Testisäännöstö– voimme auttaa sinua laatimaan yksityiskohtaisen esityksen tuotteen testivaatimuksista henkilökunnalle, toimittajille ja laboratorioille, niin että tuotteesi testataan samojen lainsäädännöllisten tai riskinarviointistandardien mukaan, missä ja koska ne sitten testataankaan

  • Turvallisuuskäsikirja– oleellinen osa kuluttajatuotteiden laadunhallintaa – liiketoimintaasi koskevan turvallisuuskäsikirjan täytyy olla ajan tasalla lainsäädännön ja määräysten ja muun elintärkeän riskinarviota koskevan tiedon osalta. Voimme auttaa uuden käsikirjan laatimisessa tai antaa tukea pitämällä nykyisen käsikirjasi ajan tasalla

  • Koulutus – ilman asianmukaista koulutusta henkilökuntasi ei ehkä osaa käyttää laatu- ja turvallisuusprosessejasi ja -työkalujasi oikein. Me räätälöimme koulutusohjelmamme vastaamaan liiketoimintasi tarpeita, ja koulutuksemme kattaa sellaiset aiheet kuin vaatimustenmukaisuus/määräykset, turvallisuus, laadunvarmuus, rajoitusten kohteena olevat aineet ja sosiaalinen vastuu. 

SGS on maailman johtava tuoteriskien arviointipalvelujen tuottaja. Tuotteen kestävyyssuunnittelua koskevat palvelumme voivat auttaa sinua pienentämään tuotteesi laatu- ja turvallisuusriskejä ja johtaa parempiin liiketoimintakäytäntöihin, jotka antavat yrityksellesi sen tarvitseman etumatkan yhä kilpailuhenkisemmässä yritysmaailmassa.

SGS:n tuoteturvallisuuden hallintapalvelut auttavat asiakkaita kehittämään ja ylläpitämään prosesseja tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kautta koko tuotannon.
SGS:n tuoteturvallisuuden hallintapalvelut auttavat asiakkaita kehittämään ja ylläpitämään prosesseja tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kautta koko tuotannon.
SGS:n tuoteturvallisuuden hallintapalvelut auttavat asiakkaita kehittämään ja ylläpitämään prosesseja tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kautta koko tuotannon.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut