Mitä etsit?

Kullan painovoimaisen talteenoton (GRG) testi

SGS:llä on merkittävää kokemusta perinteisten painovoimaisen talteenoton prosessikaavioiden laatimisesta. Näissä kaavioissa käytetään talteenottotestejä, esimerkiksi painovoimaisesti talteenotettavan kullan testiä (GRG-testi).

Näillä kullan talteenottoa parannetaan.

Painovoimaisella talteenotolla voidaan tuottaa nopeasti jalometallirikastetta, joka voidaan myydä suoraan jalostamoihin. Näin saavutetaan paremmat maksuajat, nopeampi takaisinmaksu ja välitön kassavirta. Näiden painovoimalaitosten pieni jalanjälki tarkoittaa pienempiä pääomamenoja ja parempaa varmuutta määrältään pienien ja arvoltaa suurien rikasteiden osalta.

SGS:n asiantuntijat käyttävät kullan painovoimaisen talteenoton (GRG) tekniikkaan seuraavien arvioimiseen:

  • Näytteessä olevan painovoimaisesti erotettavan kullan määrä
  • Suoraan jalostettavan tuotteen vs. sulattorikasteen toteutettavuus
  • Perusmetallin vs. sivukiven teho 
  • Rikastusjätteen kullan talteenotto

Kullan painovoimaisen talteenoton (GRG) testi (suunnittelijoina Laplante, A.R., F. Woodcock ja L. Huang, 2001) tuottaa tietoja, joilla painovoimaisen käsittelypiirin skaalaaminen ja suunnittelu on mahdollista. Käytännössä valmistellaan komposiitteja, jotka käsitellään Falcon-konsentraattorilla. Rikaste säilytetään ja rikastusjätenäyte otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Kunkin vaiheen ja lopullisen rikastusjätteen pitoisuudet arvioidaan kullan ja hopean osalta, jolloin saadaan painovoima-/vapautumistiedot.

Rikasteet puhdistetaan Mozley-laboratorioseparaattorilla (MLS), ja MLS-rikaste arvioidaan kullan osalta. MLS-menetelmästä saatu rikastusjäte yhdistetään Falcon-menetelmästä saatuun rikastusjätteeseen loppuarviota varten. Painovoimaisen menetelmän jätteen raaka-aineet arvioidaan rinnakkaisesti kullan ja hopean osalta. 

SGS voi laatia penkkitestauksen prosessikaavion, tehdä pilottitestauksen tai auditoida ja optimoida laitoksen sen tai projektin tarpeiden mukaan. Meillä on useita laitteita ja paljon kokemusta, jotta prosessikaavio laaditaan varmasti ja kustannustehokkaasti ja parhaat toimintakäytännöt neuvotaan laitoksen käyttöönottovaiheessa perusteellisen tuotantokokemuksemme perusteella.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi