Mitä etsit?

Kosteus, hehkutushäviö ja vesi

SGS käyttää useita testejä, myös hehkutushäviökoetta ja termogravimetristä analyysiä, tuottamaan luotettavia, maailmanlaajuisesti tunnustettuja laatu- ja määräanalyysejä näytteiden kiteisestä vedestä ja haihtuvista aineista.

SGS:n huippumodernit laboratoriot ympäri maailmaa tekevät useita tarkkoja ja puolueettomia analyysejä kosteussisällöstä ja haihtuvista aineista, muun muassa:

Hehkutushäviökoe

Hehkutushäviö edustaa näytteessä olevaa kosteutta ja haihtuvia aineita. Häviävät haihtuvat aineet koostuvat yleensä sitoutuneesta vedestä ja karbonaattien hiilidioksidista. Koe on tärkeä, ja sen tulokset ovat osa mineraalin kokonaisanalyysiä. Hehkutushäviökokeessa SGS:n tekniset asiantuntijat kuumentavat näytettä tietyssä lämpötilassa, ja keräävät ja mittaavat siitä vapautuvan kosteuden ja haihtuvat aineet. Koetta jatketaan, kunnes näytteen massa lakkaa muuttumasta.

Termogravimetria

SGS:n termogravimetrian eli termogravimetrisen analyysin tulokset määrittävät näytteiden hehkutushäviön. Analyysin aikana näytteiden massan muutosta valvotaan koko ajan lämpötilaa nostettaessa. SGS:n laboratorioissa tehdyt termogravimetriset testit tuottavat luotettavia tuloksia tarkkojen paino-, lämpötila- ja lämpötilamuutosmittausten perusteella. Suoritamme kokeen useiden tärkeiden parametrien määrittämiseksi, esimerkiksi:

  • pilkkoutumislämpötila 
  • absorboitu kosteus 
  • orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden määrät
  • hajoamispisteet
  • liuotinjäämät
  • korroosiokinetiikka
  • hehkutushäviö.

SGS käyttää infrapunailmaisinta tunnistamaan täsmällisesti termogravimetrian jälkeiset kaasut, kun tarvitaan tarkempia tuloksia.

SGS toimittaa koko sarjan kemiallisia analyysejä materiaalien kosteussisällön tarkkaan määrittämiseen. Tekninen erikoisosaamisemme ja kokenut henkilöstömme takaa testitulosten luotettavuuden. Toimitamme näytteen laadusta ja koostumuksesta puolueettomat ja riippumattomat tiedot, joita tarvitaan toimintojen kasvun kannalta parhaiden päätösten tekemiseen.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

Monilla epäorgaanisissa luonnossa esiintyvissä materiaaleissa on haihtuvia aineita tai kosteutta kiderakenteessaan.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut