Mitä etsit?

Kolmi- ja uniaksiaaliset kokeet

Monien menetelmien soveltamisella saat varman ratkaisun, jonka täsmällisyys on verraton.

Kolmiakselikoe

ASTM-tutkimusmenetelmä D 2850 määrittää kolmiakselipuristuksessa käytettävän konsolidoimattoman kuivaamattoman koheesiota sisältävän maaperän puristuslujuuden. Tätä koetta kutsutaan myös pikakolmiakselkokeeksi.

Märkiä maaperänäytteitä puristetaan siten, että näytettä ympäröi valittu paine. Tämä koe tehdään yleensä kolme kertaa erilaisilla paineilla. Veden ei anneta poistua näytteestä puristamisen aikana.

Tämä koe tehdään yleensä maaperänäytteille, joiden odotetaan olevan lähes kyllästyneitä ja purkautuvat nopeasti, sillä aika ei riitä kuivumiseen ja maaperän konsolidoitumiseen.

Maaperän konsolidoimaton kuivaamaton puristuspaine on suurin kokeen aikana kohdistettava poikkeava rasitus valitussa paineessa. Tämä tutkimusmenetelmä soveltuu myös kuivaamattomaan näytteeseen kohdistuvan kokonaisrasituksen, kuten ilmeinen koheesio ja maaperään kohdistuva rasitus.

Kokeen avulla selville saatu leikkauslujuus ilmaistaan kokonaisrasituksena (ei kuivaamista) tai tehollisina rasituksina (kuivattu). Näitä arvoja käytetään usein analysoitaessa töyräiden vakautta, tehtäessä maaperälaskelmia tai suunniteltaessa perustuksia.

Rajoittamaton (uniaksiaalinan) puristuskoe (UCS)

Tässä kokeessa määritetään kivinäytteen puristuslujuus rajoittamattomassa paineessa. Porausnäyte, jonka läpimitan suhde on suurempi kuin 2:1, sahataan timanttisahalla, jotta päädyistä tulee lähes samansuuntaiset. Poikkeama saa olla ± 0,025 mm.

Sylinterin muotoiselle näytteelle tehdään UCS-koe sähköservo-ohjatun materiaalitestausjärjestelmän (MTS) avulla. Kuormitus on suunnilleen 10-5 s-1, kunnes näyte rikkoutuu. Kuormitustiedot ja muut testattavat parametrit tallennetaan tietokonepohjaiseen järjetelmän, ja UCS raportoidaan.

Aksiaalinen voima sekä muodonmuutos myös kehän suunnassa voidaan tallentaa, jotta Youngin modulus ja Poissonin suhde saadaan selville.

SGS:n kokeneiden asiantuntijoiden työryhmä tekee kolmi- ja uniaksiaaliset kokeet yhdessä muiden penkkikokeiden kanssa. Saat kestävät ratkaisut ja vähennät riskejä, kun otat yhteyden meihin.

SGS:n hienonnusasiantuntijat dokumentoivat hienonnettavuuden käyttämällä hyväksi havaittua tekniikkaa, kuten kolmi- ja uniaksiaalisia kokeita.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi