Mitä etsit?

Kiven laadun määritys (RQD)

RQD:n kehitti D. U. Deere* vuonna 1964. Siinä käytetään ytimestä otettuja lohkareita, joiden pituus ylittää 100 mm. Muita kuin kovia tai yhtenäisiä lohkareita ei oteta mukaan, vaikka niiden pituus ylittää 100 mm. RQD kehitettiin ytimille, joiden läpimitta ylittää 54,7 mm (NX-koko). Se on merkittävin indikaattori huonolaatuisilla kivilajialueilla. RQD on nykyään vakioparametri kirjattaessa ytimen poraamista. Sen avulla luokitellaan alkuaineita keskeisessä massojen luokittelujärjestelmissä: Kiviaineksen massan luokittelujärjestelmä (RMR) ja Q-järjestelmä**.

RQD määritetään osamääränä:
RQD = (Sumof10) / Itot * 100 %

jossa (Sumof10) = on yli 10 cm:n mittaisten ydinpuikkojen pituuksien summa
Itot = ytimen kokonaispituus

Luokitustaulukko
Kiviaineksen massa luokitellaan RQD-indeksin avulla seuraavasti:
RQD-kiviaineksen massan laatu
< 25 %: erittäin heikko
25-50 %: heikko
50-75 %: kohtalainen
75-90 %: hyvä
90-100 %: erinomainen

SGS:n kokeneet asiantuntijat käyttävät RQD-tietoja yhdessä penkkimittakaavassa tehtävien jauhatuskokeiden ja piirin simuloinnin kanssa. Monien menetelmien soveltamisella saat varman ratkaisun, jonka täsmällisyys on verraton. Ottamalla meihin yhteyden saat selville malmiosi vaihtelut ja varmistat, että käsittelypiiri selvytyy vaihteluista projektin päättymiseen saakka.

* Deere, D.U. 1989. Kiven laadun määritys (RQD) 20 vuoden kuluttua. U.S. Army Corps Engrs Contract Report GL-89-1. Vicksburg, MS: Waterways Experimental Station.
* Deere, D.U. ja Deere, D.W. 1988. The rock quality designation (RQD) index in practice. In Rock classification systems for engineering purposes, (ed. L. Kirkaldie), ASTM Special Publication 984, 91-101. Philadelphia: Am. Soc. Testi Mat.
** Wikipedia-sisällöntuottajat: ‘Rock Quality Designation’, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 14 September 2009, 19:44 UTC,“http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_Quality_Designation&oldid=313944973” [accessed 26 October 2009]

SGS ymmärtää esiintymän vaihtelut ja kartoittaa ne toimiviksi havaituilla jauhamistekniikoilla, kuten kiven laadun määritys (RQD). Suunnittelemme ja optimoimme murskauspiirin ja talteenoton.
SGS ymmärtää esiintymän vaihtelut ja kartoittaa ne toimiviksi havaituilla jauhamistekniikoilla, kuten kiven laadun määritys (RQD). Suunnittelemme ja optimoimme murskauspiirin ja talteenoton.
SGS ymmärtää esiintymän vaihtelut ja kartoittaa ne toimiviksi havaituilla jauhamistekniikoilla, kuten kiven laadun määritys (RQD). Suunnittelemme ja optimoimme murskauspiirin ja talteenoton.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi