Mitä etsit?

Kiintoaineen nesteestä erottamisen testaaminen

Monissa tuotantolaitoksissa edellytetään kiintoaineiden ja nesteiden erottamista. Saatavilla on useita prosesseja ja laitteita. Kiintoaineiden ja nesteiden tehokas erottaminen on tärkeää tuotantolaitoksen tehokkaan toiminnan kannalta. Siksi investointiin tarvitaan pääomaa, ja se aiheuttaa käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

Kiintoaineiden ja nesteiden erottamiseen tai saostamiseen vaikuttavia tekijöitä:

 • Haluttu kapasiteetti
 • Hiukkaskoon jakaantuminen
 • Hiukkasmuoto
 • Suspendoituneiden kiintoaineiden konsentraatio
 • Alle 10 mikronin kokoisten kiintoaineiden määrä
 • Flokkautuminen
 • Viskositeetti ja syötteen lämpötila
 • Liuenneiden kiintoaineiden kertyminen syötteeseen
 • Lietteen määrä

Lietteen ominaisuudet on otettava huomioon suunniteltaessa ja valittaessa kiintoaineiden ja nesteiden erottelemislaitteita. SGS:llä on kokemusta lietteen ominaisuuksien määrittämisestä ja suositusten antamisesta. Testausohjelmamme avulla prosessi ja laitteisto mitoitetaan ja tehdään oikeat valinnat, jotta kiintoaineiden ja nesteen erottamistavoitteet saavutetaan.

SGS:n palvelut kattavat neljä kiintoaineen ja nesteen erottamisen vaihetta:

 • Esikäsittely
 • Kiintoaineiden konsentroiminen
 • Kiintoaineiden erottaminen
 • Jälkikäsittely

Tyypillinen kiintoaineen nesteestä erottamisen testausohjelma tuottaa seuraavat tiedot:

 • Syvällinen esikäsittelyvaihtoehtojen analyysi, kuten kemikaalien annostelu, suodattaminen ja mahdollisesti tarvittavat fyysiset käsittelyt
 • Laskeutumisnopeus ja mitoitus, mahdollinen saostus ja/tai kirkastus Esimerkiksi vastavirtadekantointipiiri (CCD), jossa vähintään neljä saostusyksikköä
 • Suspendoituvien kiintoaineiden konsentraatiot halutun kirkastusmenetelmän mukaan
 • Oikean suodatusaineen valinta ja purkauskakun paksuus
 • Suodatusaika ja suodatusyksikön rakenne
 • Tuotantonopeus, pesuteho, kakun kosteus ja tarvittava ilmavirtaus jatkuvatoimisessa tyhjiösuodatuslaitteistossa
 • Pinta-ala- tai tilavuusvaatimukset, pesuteho ja vaadittava kakun kosteus suunniteltaessa erätoiminen painesuodatuslaitteisto
 • Suodatuksen testaus voi tuottaa tietoja myös höyry-, kuumailma- tai muusta kuivaamisesta, painekuivaamisesta, kertymis- tai kankaantukkeutumistaipumuksista. Lisäksi annetaan suosituksia kakun purkamisesta ja sen ominaisuuksista.
 • Viskositeettitiedot lietepumpun ja putkiston suunnittelemista varten

SGS vähentää teknisiä riskejä pilottilaitosten avulla, jotta kiintoaineiden ja nesteen erottuminen saadaan selville. Pilottilaitokset tuottavat tietoa, jota voidaan käyttää täyden skaalan laitoksen suunnittelemisessa. Tällöin suunnitteluun ja pääoman käyttämiseen liittyvät riskit vähenevät. Kun teet yhteistyötä SGS:n kanssa, kiintoaineiden ja nesteen erottaminen sujuu kätevästi ja tehokkaasti.

Kiintoaineet ja nesteet erotellaan mekaanisesti nesteiksi ja hienojakoisiksi liukenemattomiksi kiintoaineiksi.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi