Mitä etsit?

Kemialliset vaatimukset

Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen EN 71 -kemikaalistandardisarjan avulla voidaan varmistaa TSD-määräyksien täyttyminen. TSD-määräyksissä (EN 71-3 – Eräiden alkuaineiden siirtyminen) on kolmenlaisia lelumateriaaliluokkia ja -rajoituksia liukenevia ainesosia koskien (ks. taulukko). EU-alueelle tuotavien lelujen on täytettävä kemikaaleille asetettavien TSD-vaatimusten lisäksi muutkin sovellettavan EU-lainsäädännön vaatimukset, kuten REACH-, CLP- ja RoHS Recast -vaatimukset, akuille, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville aineille ja pysyville orgaanisille ympäristömyrkyille (POP) asetettavat vaatimukset ja kansalliset lakisääteiset vaatimukset, kuten Tanskassa 5.9.2009 ftalaateista säädetty laki nro 855.

Käytä hyväksesi SGS:n kemikaaliosaaminen varmistaaksesi, että lelu täyttää EU-alueella asetettavat vaatimukset.

Mitä ovat kemialliset vaatimukset?

Karsinogeneniset, mutageeniset ja lisääntymiselle haitalliset aineet (CMR): CMR-kemikaalit voivat olla haitallisia ihmisten terveydelle. Niiden käyttäminen leluissa, lelujen osissa ja mikrorakenteellisesti erillisissä lelujen osissa on kielletty. Muutamia poikkeuksia on tehty:

  • Jos CMR-kemikaalin pitoisuus alittaa EU-säädöksen 1272/2008 CLP-vaatimukset (lyhenne sanoista Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures)
  • Jos CMR-kemikaali ei ole lasten ulottuvilla (sitä ei voi esimerkiksi hengittää sisään)
  • Jos tieteellinen valiokunta on arvioinut ja hyväksynyt kemikaalin: nikkeliä saa käyttää ruostumattomassa teräksessä ja sähköjohtavuuden parantamiseksi, tieteellisen valiokunnan täytyy hyväksyä muut käyttökohteet

N-nitrosamiinit ja N-nitrosoituvat aineet (EN 71-12): N-nitrosamiineja ja N-nitrosoituvia aineita ei saa käyttää leluissa, jotka on tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille, eikä leluissa, jotka on tarkoitettu suuhun laitettaviksi, kuten kumista tai elastomeerista valmistetut lelut ja alle 36 kuukauden ikäisille lapsille tarkoitetut sormivärit, paitsi jos taso alittaa:

  • N-nitrosamiinit: 0,05 mg/kg
  • N-nitrosoituvat aineet: 1 mg/kg

Tiettyjen alkuaineiden siirtyminen (EN 71-3): EU-leluturvallisuusdirektiivissä rajoitetaan 19 myrkyllisen alkuaineen käyttämistä. Rajat määräytyvät lelumateriaalin luokituksen mukaan:

  • Luokka 1: Kuiva, hauras, jauhemainen tai muovautuva
  • Luokka 2: Nestemäinen tai tahmea
  • Luokka 3: Pois raavittava
Direktiivi 2009/48/EU (EN 71-3)
ALKUAINELelumateriaali
Kuiva, hauras, jauhemainen tai taipuisa
(mg/kg)
Nestemäinen tai tarttuva
(mg/kg)
Raaputettu
(mg/kg)
Alumiini (Al)5 6251 40670 000
Antimoni (Sb)4511,3560
Arseeni (As)3,80,947
Barium (Ba)1 50037518 750
Boori (B)1 20030015 000
Kadmium (Cd)1,30,317
Kromi (Cr) (III)37,59,4460
Kromi (Cr) (VI)0,020,0050,02
Koboltti (Co)10,52,6130
Kupari (Cu)622,51567 700
Lyijy (Pb)2,00,523
Mangaani (Mn)1 20030015 000
Elohopea (Hg)7,51,994
Nikkeli (Ni)7518,8930
Seleeni (Se)37,59,4460
Strontium (Sr)4 5001 12556 000
Tina (Sn)15 0003 750180 000
Orgaaninen tina0,90,212
Sinkki (Zn)3 75093846 000

Allergiaa aiheuttavat hajusteet: Leluissa ei saa käyttää 55:tä lueteltua allergiaa aiheuttavaa hajustetta, ellei niiden käyttäminen ole teknisesti välttämätöntä hyvän valmistustavan mukaisesti. Tällöin määrä saa olla enintään 100 mg/kg. Lisäksi 11:n allergiaa aiheuttavan hajusteen käyttämisestä täytyy olla maininta lelussa, pakkauksessa tai lelun mukana toimitettavassa julkaisussa, jos pitoisuus ylittää 100 mg/kg.

Kemikaaliturvallisuusarvioinnit

Lisäksi EU-leluturvallisuusdirektiivissä 2009/48/EU vaaditaan, että valmistaja analysoi lelun mahdolliset kemialliset vaarat sekä mahdollisuuden altistua niille. Meillä on tarvittavat työvälineet ja osaamista kemikaaliturvallisuusarvioinnin suorittamiseksi.

Miksi kannattaa valita SGS:n kemialliset testauspalvelut?

Osaamiseemme ja maailmanlaajuiseen laboratorioverkostoomme perustuvat kemialliset testaus- ja arviointipalvelumme voivat auttaa täyttämään EU:ssa lelujen sisältämille kemikaaleille asetettavat vaatimukset. Lelujen sisältämille kemikaaleille asetettavat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kemian alan asiantuntijamme seuraavat näitä muutoksia jatkuvasti, jotta asiakkaat pysyvät ajan tasalla monimutkaisten vaatimusten suhteen ja osaavat optimoida rajoitettujen aineiden hallintajärjestelmänsä.

Suojele lapsia ja muita loppukäyttäjiä kemikaaleilta ja raskasmetalleilta kemiallisten tesauspalveluidemme avulla. Ota yhteys SGS:ään, niin kerromme lisää.

SGS:n tekemän, eurooppalaisen leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EU (TSD) ja muun sovellettavan vaatimuksen täyttävän kemiallisen testaamisen avulla vahvistetaan, että lelut täyttävät vaatimukset sekä varmistetaan, että lapset ja loppukäyttäjät ovat turvassa.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut