Mitä etsit?

kemiallinen käsittely ja jäämien tunnistus

Maailmanlaajuisen asemamme ansiosta voimme tarjota tätä palvelua paikan päällä sekä kaikissa vienti- ja tuontipisteissä. Koska standardoidut raporttimme noudattavat määriteltyjä alakohtaisia sääntöjä, hyödykkeiden kaupankäynti ja tavarantoimitukset eivät ole yhtä alttiita kiistoille.

Kuormalavat

Puinen pakkausmateriaali on käsiteltävä, jotta kuljetettavat tarvikkeet -etenkin hyödykkeet ja/tai ihmisten tai eläinten käyttöön tarkoitettu tuoretavara- eivät saastu.

Jotta pystyisimme eliminoimaan saastuneet kuormalavat, testaamme seuraavat jäämät:

 • karbendatsiimi
 • kupari (myös hajoaminen)
 • isotiatsoli
 • patogeenit
  • E.coli
  • listeria
  • muut mahdolliset mikrobiologiset organismit
  • pentakloorifenoli (PCP)
  • polyklooratut bifenyylit (PCB)
  • tribromoanisoli (TBA)
  • tribrimofenoli (TBP)
  • trikloorifenoli

  Paalut

  Testaamme ovatko paalut ja muu puutavara kemiallisesti käsiteltyjä, jotta pystymme määrittämään käytetyt lahontorjuntamenettelytavat. Tämä on erityisen tärkeää ilmastossa, jossa hyönteiset saattavat levittää saastumista. Mikäli paalut on tarkoitettu sähkö- tai puhelinpylväiksi, voimme määritellä koon, tehdä laadunvalvonnan ja testata taivutuskestävyyden.

  Ota yhteyttä SGS:ään niin voimme kertoa kuinka kemiallisen käsittelyn ja jäämien analyysit voivat nostaa laatu- ja turvallisuusstandardeja.

  SGS analysoi saha- ja puutavaran sekä kuormalavojen kemiallisen käsittelyn, jotta laatu- ja turvallisuustasoa voitaisiin parantaa sekä määräyksiä noudattaa.

  Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

  Takomotie 8,

  , 00380,

  Helsinki,

  Suomi

  Muut aiheeseen liittyvät palvelut

  Muut aiheeseen liittyvät palvelut

  Muut Palvelut