Mitä etsit?

Kashmirin testaus optisella mikroskoopilla

SGS:llä on vankka kokemus ja asiantuntemus kahden nykyisin käytettävän arviointimenetelmän alalta: optinen mikroskopia ja pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM).

Kashmirin varmentaminen optisella mikroskoopilla

SEM:ään verrattuna optisen mikroskooppitestauksen suurin etu on, että tutkijamme näkevät kuidun sisäisen rakenteen (tai pigmentin muodostuksen). Kyseiset ominaisuudet erottavat kashmirin alempiarvoisista ja korvaavista kuiduista (esim. villa, jakki), joita kolmas osapuoli on saattanut ottaa mukaan tuotantoketjuun.

Optisella menetelmällä ammattihenkilökuntamme tunnistaa suurennetut kuidut suomurakenteesta ja muista ominaisuuksista. Noudatamme asianmukaisia metodologioita, jotka ovat laatineet:

  • USA:n standarditestausmenetelmät (ASTM-D629 Tekstiilien kvantitatiivisten analyysien standarditestausmenetelmät  
  • USA:n tekstiilialan kemistit ja värjääjät (AATCC-20A: kuituanalyysi kvantitatiivinen)
  • kansainvälinen standardi (ISO 17751: Mikroskopian eläinkuitujen kvantitatiivinen analyysi -kashmir, villa, erikoiskuidut ja niistä peräisin olevat sekoitteet)

Yhdenmukaiset ja täsmälliset arvioinnit

Mikäli kashmirin ja muiden villakuitujen ominaisuuksissa on päällekkäisyyksiä, niiden arviointi optisella mikroskoopilla on jokseenkin subjektiivinen prosessi. Kashmirin mikroskooppianalyysin yhdenmukaisuuden ja täsmällisyyden säilyttämiseksi käytämme alan yhteisesti hyväksyttyjä menetelmiä ja koulutamme ammattihenkilökuntaamme standardisoidusti oman jäljitettävissä olevan eläin- ja kuituaineistomme pohjalta.

Olemme keskittäneet eläinkuitujen erikoistestauspalvelut Isoon Britanniaan. Kashmir- ja kamelinvillan tuottajainstituutin (CCMI) hyväksymä toimipiste kehittää jatkuvasti seuraavia alueita:

  • standardoidut tekniset toimenpiteet
  • jäljitettävissä olevat sähköiset ja fyysiset kuitunäytteet
  • kuitujen määritykseen liittyvä tietokoneavusteinen koulutus
  • ammattihenkilökunnan jatkuvaan seurantaan liittyvät prosessit

Ota yhteyttä SGS:ään, että voimme kertoa miten kuitujen testauspalvelut voivat auttaa korkean laadun ja arvon säilymisessä kuljetusten aikana.

Kashmirvillan korkean laadun varmistamiseksi kuidut on arvioitava tiheyden, paksuuden, pigmentin muodostuksen, läpimitan ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut