Mitä etsit?

Käänteistekniikka

SGS:n käänteistekniikkapalvelun avulla tuotteen valmistusprosessia seurataan lopusta alkuun.

Valmistusprosessin purkaminen voi olla yhtä haastavaa kuin tuotteen suunnittelu, joten asiantuntemusta tarvitaan yhä monimutkaisempien tuotteiden analysoinnissa. Puolijohde- ja muita huipputeknisiä tuotteita koskeva käänteistekniikkapalvelumme tarjoaa sinulle asiantuntemuksen ja huipputekniset laitteet, joita tarvitaan tuotteidesi virheettömään analysointiin. Käytämme kerrostumien purku- ja poikkileikkaustekniikoita tuottaaksemme tarkan yksityiskohtaisen analyysin.

Miksi kannattaa käyttää käänteistekniikkaa?

Purkamalla tuote alkutekijöihinsä ja kokoamalla se uudelleen käänteistekniikan avulla voidaan:

  • tunnistaa, missä tuotantoprosessin vaiheessa mahdollinen virhe on ollut
  • tunnistaa, kuinka tuotettasi mahdollisesti on parannettu
  • parantaa tai kopioida kiinnostava osatekijä

Olemme Euroopan johtavia muiden kuin lääketieteellisten laboratorioanalyysien toimittajia, ja laboratoriomme Dresdenissä on yksi kauimmin palvelleista mikroelektroniikkalaboratorioista . Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme, miten organisaationne voi hyötyä tuotteita tutkivasta käänteistekniikasta.

Kun tuote puretaan alkutekijöihinsä, voit nähdä, miten se toimii, tunnistaa mahdolliset tuotantoprosessissa tapahtuneet vahingot tai häiriöt ja seurata tuotteen valmistusta vaihe vaiheelta.
Kun tuote puretaan alkutekijöihinsä, voit nähdä, miten se toimii, tunnistaa mahdolliset tuotantoprosessissa tapahtuneet vahingot tai häiriöt ja seurata tuotteen valmistusta vaihe vaiheelta.
Kun tuote puretaan alkutekijöihinsä, voit nähdä, miten se toimii, tunnistaa mahdolliset tuotantoprosessissa tapahtuneet vahingot tai häiriöt ja seurata tuotteen valmistusta vaihe vaiheelta.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut