Mitä etsit?

Johdanto REACH-asetukseen

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille tiedot ETA-alueen REACH-asetuksen tarkoituksesta ja vaatimuksista.

REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskee kaikkia kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja jatkokäyttäjiä ETA-alueella. Asetuksessa teollisuus jaetaan yhtäältä eri aloihin, aineisiin ja seoksiin, ja toisaalta esineisiin. Aineet ja seokset erotellaan lisäksi CAS- ja EINECS-numeroilla sekä sen mukaan, miten ne vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön (ne, joiden vaikutus on huomattava, ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC)).

Koulutus antaa osallistujille yleiskatsauksen REACH-asetuksen tehtävästä ja suuremmasta vastuusta, jonka se asettaa teollisuudelle kemikaalien aiheuttamisen riskien hallitsemiseksi. Esittelemme REACH-asetuksen tavoitteet ja periaatteet, joita ovat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, EU:n kemianteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja vaarallisten aineiden arvioinnin vaihtoehtoisten menetelmien edistäminen.

Koulutus on saatavilla yksipäiväisten REACH-johdantokoulutusten sarjana. Voimme myös järjestää yrityksen sisäisiä kursseja, jotka voidaan räätälöidä yrityksen asetukseen liittyvien velvoitteiden ja roolien mukaan niin, että ne vastaavat teollisuuden tai toimitusketjun erityiskysymyksiin.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät REACH-asetuksen arvioinnit, vaikutukset, dokumentaatio- ja rekisteröintimenettelyt
  • ymmärtävät lupamenettelyt sekä asetuksen toimitusketjun kaikille jäsenille asettamat rajoitukset ja velvollisuudet
  • ymmärtävät esineitä toimittavien tahojen vastuut ja erityisesti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kanssa toimivien tahojen vastuut
  • ymmärtävät viestintävastuun koko toimitusketjussa.

Ota yhteyttä SGS:n asiantuntijaan, jotta saat lisätietoja SGS:n REACH-johdantokoulutuksesta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi