Mitä etsit?

JK-pudotuspainokoe

JKTech-pudotuspainotesti on kehitetty Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre -tutkimuskeskuksessa. Testissä mitataan malmin esiintyvyys viidenkokoisesta osiosta 13–63 mm:n alueella erilaisia energiapanoksia käyttäen (0,1–2,5 kWh/t). Tulokset jaetaan tämän jälkeen kahteen parametriin: A ja b. 

Pudotuspainolaitteessa on järjestelmä, jolla erilaisia painoja pudotetaan erikokoisille kivinäytteille vaihtelevilta korkeuksilta. Menetelmän osana näytteen hiontakulumisen tunnusluku (ta) määritetään rumpukokeen avulla.

Näitä malmikohtaisia parametrejä voidaan käyttää hiontapiirin mallinnuksessa ja simulaatiossa JKSimMet-ohjelmistopakkauksen avulla. Erilaisia murskauksen, autogeenisen hionnan (AG) tai semiautogeenisen hionnan (SAG), luokittelun ja toissijaisen hionnan yhdistelmiä voidaan mallintaa ja simuloida. Murskauksen energiavaatimukset voidaan arvioida pudotuspainotestin perusteella, ja AG:n/SAG:n energiavaatimukset voidaan määrittää simulaatiosta.

Tuloksia voidaan käyttää simuloitaessa toimivia laitoksia, jotta voidaan arvioida muutokset malmityypeissä, luokittelukoossa, malmisyötteen kokojakaumassa, kuulalastissa, sihtiaukoissa, kuulamurskainten käytössä jne. Simulaatiota voidaan käyttää myös suunniteltaessa uusia piirejä, jotta erilaisia kokoonpanoja voidaan tutkia ja laitteiden valikoimaa ja suorituskykyä täsmentää.

Syöttönäytteen vaatimukset:

65 kg koon miinus 4” malmia valmistellaan testauslaitoksessa kokoon miinus 2 1⁄2”.

SGS:n kokeneiden insinöörien työryhmä tekee JK-pudotuspainokokeen yhdessä muiden penkkitestien ja piirisimulaation kanssa. Monien menetelmien soveltamisella saat varman ratkaisun, jonka täsmällisyys on verraton. Ota yhteyttä, niin optimoimme malmiollesi sopivan hienonnussuunnitelman.

* Mineral Comminution Circuits – Their Operation and Optimisation, Napier-Munn T. J., Morrell S, Morrison R. D., Kojovic T, Chapter 4, JKMRC Monograph Series in Mining and Mineral Processing 2.

SGS:n hienonnusasiantuntijat käyttävät JK-pudotuspainokoetta malminäytteiden määrittämiseen, mikä on tärkeä ensiaskel malmin vaihtelevuuden ymmärtämiseen ennen hiontapiirien tai tuotantoennusteiden suunnittelua tai optimointia.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi