Mitä etsit?

Jätevedenpuhdistustutkimukset

Ympäristön saastumisen estämiseksi on tärkeää käsitellä jätevesi asianmukaisesti, ennen kuin se lasketaan mereen, jokiin tai järviin. Kun jätevesi puhdistetaan, se voidaan hävittää turvallisesti ja määräyksiä noudattaen. Asianmukaisesti käsitelty jätevesi voidaan myös käyttää uudelleen kasteluun tai muihin laadukasta vettä tarvitseviin kohteisiin. Voit luottaa jäteveden puhdistuspalveluihimme molemmissa tapauksissa, kun haluat varmistaa noudattavasi kaikkia vesimääräyksiä.

Kun tarvitset riippumattomia ja luotettavia tarkastuksia, verifiointeja, testauksia ja sertifiointeja, on SGS ensisijainen vaihtoehto. Kattava kokemuksemme maailmanlaajuisten vesialan yritysten kanssa työskentelystä takaa vedenpuhdistusprojektisi onnistumisen.

Riippumatta siitä, oletko perustamassa uutta käsittelylaitosta tai onko sellainen jo käytössäsi, voimme tutkia uusia, tehokkaita käsittelytapoja ja parannuksia nykyisin käytössä oleviin menetelmiin, kuten ilmastusjärjestelmiä ja desinfiointikäsittelyä. Voimme myös laajentaa ja tehostaa nykyisiä toimintojasi niin, että yrityksesi toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän.

Jos käytössäsi on itsevalvontajärjestelmä, ympäristötyöryhmämme voivat valvoa vedentarkkailu- ja näytteenottolaittestojesi laatua ja validoida ne. Tarkastuksiimme kuuluvat:

 • vesinäytteiden keruuseen käytettyjen menetelmien tarkistus
 • näytteenotto- ja valvontalaitteiston sijoitus ja käyttöolosuhteet
 • näytteiden määrä
 • lämpötilat
 • vesinäytteiden kuljetus- ja varastointiolosuhteet
 • kaikkien vuoden aikana lähetettyjen itsevalvontatietojen vuosittainen tarkistus.

Validoimme muun muassa seuraavien teknisten vaatimusten noudattamisen:

 • järjestelmätarkastusten verifiointi
 • mittauslaitteiden ja antureiden laadun arviointi
 • näytteiden järjestely
 • mittausten hallinta
 • puhtaus ja liettymisaste.

SGS on hiljattain kehittänyt tekniikan, jossa veden biologinen analyysi tehdään uudenlaisen adenosiinitrifosfaattitestin avulla. Adenosiinitrifosfaattitesti on nopea ja edullinen määrällinen menetelmä, jota käyttäen voit tarkastaa käsittelyprosessisi tehokkaasti ja määrittää siihen tarvittavat parannukset. Olemme ainoa yritys, joka voi tarjota toisen sukupolven adenosiinitrifosfaattitestin joka puolella maailmaa.

Valtuutettu, monen eri alan asiantuntijoista koostuva ryhmämme varmistaa, että kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä noudatetaan. Varmistamme projektin onnistumisen tarjoamalla teknistä apua ja tietoa projektin kaikissa vaiheissa. Soita jo tänään kokeneelle ympäristötyöryhmällemme ja tilaa jätevedenkäsittelytutkimus.

SGS:n jätevedenkäsittelytutkimus varmistaa, että jätevesi voidaan hävittää tai kierrättää turvallisesti.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi