Mitä etsit?

ISO/IEC 27001:2013 - sisäisen arvioinnin koulutus - tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät

Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden ja tehokkaan käyttöönoton arviointiin ja raportointiin, jotta voidaan suojella organisaatioita riskeiltä.

Jos organisaatio ei käytä johdonmukaisia ja kattavia tietoturvallisuuden hallintastrategioita, se voi joutua alttiiksi tietoturvariskeille.

ISO 27001 -standardin sisäisen arvioinnin koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille taidot, jotka he tarvitsevat organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sisäisten arviointien suorittamiseen ja järjestelmien jatkuvan kehityksen edistämiseen. Koulutus auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan organisaation tietoturvallisuuden valvonnan virheisiin liittyviä uhkatekijöitä, ja auttaa näiden riskien käsittelyyn tarkoitettujen toimenpiteiden käyttöönotossa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • kuvata sisäisen arvioinnin tehtävät ja sisäisen arvioinnin osuuden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä ISO 27001- ja ISO 9001 -standardien mukaisesti
  • kuvata ISO 27001 -standardin vaatimukset PDCA-syklin (suunnittele, tee, tarkista, toimi) mukaisesti
  • kuvata ISO 27001 -standardin tarkoituksen ja rakenteen
  • valmistautua sisäiseen arviointiin ja kerätä arviointiaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin ja tietoihin
  • kirjoittaa tosiasioihiin perustuvia arviointiraportteja, joiden avulla voidaan parantaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tehokkuutta
  • ehdottaa tapoja, joilla korjaustoimenpide voidaan verifioida.

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Huomaa: Kurssille osallistuvilta odotetaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien ja ISO 27001 -standardin tuntemusta. Nämä tarvittavat perustiedot voidaan hankkia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tietoisuuskoulutuksessa.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja SGS:n ISO 27001 -standardin sisäisen arvioinnin koulutuksesta.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut