Mitä etsit?

ISO 45001:2018 – työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät – johtavan arvioijan koulutus

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien (OHS) johtavan arvioijan koulutus SGS:ltä – opi suorittamaan OHS-järjestelmien sisäinen arviointi sekä toisen ja kolmannen osapuolen auditointi.

Tässä koulutuksessa saat tarvittavat valmiudet, joita standardiin ISO 45001:2018 perustuvien OHS-järjestelmien sisäinen arviointi sekä toisen ja kolmannen osapuolen auditointi standardien ISO 19011 tai ISO/IEC 17021 mukaisesti edellyttää.

Opittavat asiat

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

 • selittää OHS-järjestelmän tarkoituksen sekä OHS-toiminnan kehittämisen hyödyt liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle
 • selittää arvioijan roolin OHS-järjestelmän auditoinnin suunnittelussa, toteutuksessa, raportoinnissa, ja seurannassa standardien ISO 19011 ja ISO 17021-1 mukaisesti
 • suunnitella ja toteuttaa OHS-johtamisjärjestelmän auditoinnin ISO 45001:2018 -standardin vaatimusten täyttämiseksi ISO 19011 -standardin (ja tarvittaessa ISO/IEC 17021-1 -standardin) vaatimusten mukaisesti sekä raportoida auditoinnista ja seurata sitä.

Sertifiointi

Tämä koulutus on CQI:n (Chartered Quality Institute) ja IRCA:n (International Register of Certificated Auditors) sertifioima. Kokeen ja jatkuvan arvioinnin läpäisevät opiskelijat saavat todistuksen siitä, että heidän suorituksensa täyttää CQI/IRCA-sertifioidun arvioijan tai johtavan arvioijan muodolliset koulutusvaatimukset. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan koulutuksen viimeisestä päivästä ja oikeuttaa toimimaan CQI/IRCA-arvioijana.

Opiskelijat, jotka eivät läpäise jatkuvaa arviointia mutta jotka ovat osallistuneet koko koulutukseen, saavat läsnäolotodistuksen. Opiskelijat, jotka eivät läpäise koetta mutta läpäisevät jatkuvan arvioinnin, saavat läsnäolotodistuksen ja voivat osallistua kokeeseen uudelleen 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen koulutuksen päättymisestä.

Esitietovaatimukset

Ennen tähän koulutukseen osallistumista opiskelijoiden tulee ymmärtää standardin ISO 45001:2018 vaatimukset. Esitiedot voidaan omaksua suorittamalla CQI/IRCA:n sertifioima OHS-peruskoulutus tai vastaava.

Opiskelijoilta edellytetään seuraavat perustiedot:

 • Seuraavien työturvallisuusjohtamisen periaatteiden ja konseptien tuntemus:
  • Kestävän OHS-kehityksen konsepti: organisaation on varmistettava, että nykyiset toimenpiteet eivät heikennä tulevaisuuden ympäristöä
  • Alustavan arvioinnin merkitys otettaessa OHS-järjestelmää käyttöön ensimmäistä kertaa
 • Riskien ja vaarojen ymmärtäminen liittyen seuraaviin tekijöihin
  • työpaikan sijainti
  • toiminta työpaikalla
  • toiminta tavanomaisen työntekopaikan ulkopuolella
  • työntekijät, vierailijat ja muut sidosryhmät tilanteissa, joissa organisaatio voi vaikuttaa heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa
  • haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt työpaikalla tai organisaation valvonnassa

Kurssin tiedot

Kurssin kesto: 5 päivää
Toteutusmenetelmä: kasvotusten
Akkreditointi: Tämä koulutus on CQI/IRCA:n sertifioima

Miksi kannattaa valita SGS?

Johtavana ammattilaiskouluttajana hyödynnämme vuosikausien globaalia kokemustamme ja tarjoamme tehokkaita oppimis- sekä kehittymismahdollisuuksia. Kurssien vetäjinä toimivat asiantuntijat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi.

Varaa paikkasi ISO 45001:2018 johtavan arvioijan koulutukseen ottamalla meihin yhteyttä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi