Mitä etsit?

ISO 31000 - riskienhallinta - periaatteet ja ohjeet

Tehokkaita riskienhallintastrategioita voidaan soveltaa riskeihin, joilla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia liiketoimintaasi.

Kun ymmärrät riskien aiheuttamat mahdollisuudet ja haasteet, voit parantaa yrityksesi tulosta ja torjua kielteiset taloudelliset ja oikeudelliset seuraukset. SGS:n suorittamassa ISO 31000 -standardin mukainessa riskienhallinnan verifioinnissa ja koulutuksessa arvioidaan suorituskyvyn tasoa näihin periaatteisiin ja ohjeisiin nähden. SGS on tehokkaan riskienhallinnan maailmanlaajuinen luotettu edelläkävijä kaikilla aloilla. Maailmanlaajuisessa verkostossamme on asiantuntijoita kaikilta aloilta, ja meidät tunnetaan kattavista ja avoimista riskienhallinta-auditoinneista.

ISO 31000 -auditoinnissa pätevät asiantuntijamme tutkivat koko organisaatiosi, muun muassa sen tavoitteet, toimintarakenteen, prosessit, tuotteet/palvelut, varat ja hankkeet. Sovellamme ISO 31000 -standardin riskienhallintaperiaatteita ja -ohjeita, jotta voit

  • tunnistaa ja arvioida mahdollisuudet ja uhat sekä reagoida niihin   
  • parantaa toiminnan tehokkuutta ennakoivalla riskienhallinnalla
  • parantaa hävikin estämistä
  • soveltaa työterveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevia määräyksiä entistä paremmin  
  • parantaa organisaation selviytymiskykyä kaikissa haastavissa tilanteissa.

SGS suorittaa ISO 31000 -standardiin pohjautuvia riskienhallinnan verifiointeja kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Paranna toiminnan tehokkuutta, lisää sidosryhmien luottamusta ja vältä taloudelliset ja oikeudelliset riskit ISO 31000 -verifioinnilla. Saat lisätietoja standardista ja verifiointiprosessista ottamalla yhteyttä meihin.

ISO 31000 -riskienhallinta – periaatteet ja ohjeet on riskienhallintastandardi, jonka tarkoituksena on auttaa suuria ja pieniä julkisia ja yksityisiä organisaatioita hallitsemaan tehokkaasti toimintaansa liittyviä riskejä.

Ota meihin yhteyttä

    Muut aiheeseen liittyvät palvelut

    Muut Palvelut