Mitä etsit?

ISO 26000 - yhteiskuntavastuuopas (suorituskyvyn arviointi ja koulutus)

ISO 26000 - SGS:n yhteiskuntavastuuopas (suorituskyvyn arviointi ja koulutus).

ISO 26000:n avulla organisaatiot voivat edistää yhteiskuntavastuullista toimintaansa. Globaaleja organisaatioita rohkaistaan rakentamaan yhteiskuntavastuustrategiansa ISO 26000 -standardin mukaisesti.

Jos haluat, että nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, sidosryhmät ja työntekijät tuntevat organisaation toiminnan ja voivat vertailla sen saavutuksia, kannattaa tutustua ISO 26000 -standardin yhteiskuntavastuuoppaaseen.

Voimme auttaa organisaatiotasi hyödyntämään ISO 26000 -standardin mukaisen yhteiskuntavastuun tuomat edut. Voimme tehdä eroanalyysin tai täydellisen arvioinnin lähestymistavastasi standardiin kuuluvasta oppaasta, jotta pystyt tunnistamaan kehitysalueet. Tarjoamme myös tietoisuuskoulutusta, jonka avulla opit ymmärtämään, kuinka standardi voidaan juurruttaa organisaatioosi.

ISO 26000 sopii kaikille julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa. Sen avulla organisaatiosi toiminta pystyy vastaamaan yhteiskuntavastuun vaatimuksiin.

Kestävä liiketoiminta ei tarkoita yritykselle ainoastaan asiakkaita tyydyttävien tuotteiden ja palvelujen tuottamista ympäristöä vaarantamatta, vaan myös yhteiskuntavastuullista toimintaa. Organisaatiot ympäri maailmaa ovat yhä enemmän ottamassa käyttöön ISO 26000 -standardin kehittääkseen omia vastuustrategioitaan, ja he käyttävät standardia kattavana opastuksena.

ISO 26000 -standardin noudattaminen voi auttaa organisaatiotasi toimimaan yhteiskuntavastuullisesti tarjomalla ohjeita muun muassa seuraaviin:

  • yhteiskuntavastuuseen liittyvät konseptit, termit ja määritelmät
  • yhteiskuntavastuun tausta, suuntaukset ja ominaisuudet
  • yhteiskuntavastuuseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
  • yhteiskuntavastuuseen liittyvät keskeiset aiheet ja ongelmat
  • yhteiskuntavastuullisen toiminnan integrointi, käyttöönotto ja edistäminen koko organisaatiossa ja organisaation vaikutusalueella sen toimintatapojen ja käytäntöjen kautta
  • sidosryhmien löytäminen ja niiden kanssa toimiminen
  • yhteiskuntavastuuseen liittyvistä sitoumuksista, suorituskyvystä ja muista tiedoista viestiminen.

Täytä sidosryhmien odotukset. Toimi yhdessä SGS:n kanssa ja ota käyttöön ISO 26000 -standardin yhteiskuntavastuuopas.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi