Mitä etsit?

ISO 26000 - suorituskyvyn arviointi - yhteiskuntavastuu

SGS:n suorittama ISO 26000 -standardin mukainen suorituskyvyn arviointi mittaa organisaatiosi yhteiskuntavastuuseen liittyvää suorituskykyä ja kehitystä. Suorituskyvyn paranemista mitataan viidellä tasolla.

Yritykset, jotka eivät sisällytä sosiaalisesti vastuullista toimintaa strategioihinsa, järjestelmiinsä ja käytäntöihinsä, jäävät usein kilpailijoistaan jälkeen. Asiakkaat, henkilöstöt, sidosryhmät, sijoittajat, liiketoimintakumppanit, hallitukset ja yhteisöt eivät enää tue yrityksiä, jotka eivät välitä maapallon ja ihmiskunnan hyvinvoinnista.

Suorituskyvyn arviointi sopii kaikille julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille kehittyneissä maissa, kehitysmaissa ja muuttuvissa talouksissa. Se on työkalu, jolla saat selville organisaatiosi suorituskykytason arviointihetkellä. Arviointi auttaa organisaatiotasi vastaamaan yhä kasvaviin yhteiskuntavastuun vaatimuksiin.

Organisaatio kannattaa arvioida ensimmäistä kertaa siinä vaiheessa, kun yhteiskuntavastuun ohjelmaa laaditaan. Tämän jälkeen työkalua on hyvä käyttää jatkuvan arvioinnin menetelmänä, jonka mukaan organisaation tavoitteet asetetaan.

ISO 26000 -standardin mukaisen yhteiskuntavastuuoppaan periaatteiden käyttöönotto on selkeä osoitus myönteisistä toimista, joihin organisaatiosi on ryhtynyt kestävän kehityksen edistämiseksi.

Vastaa nykyhetken haasteisiin ja valmistaudu tulevaisuuteen SGS:n suorittaman ISO 26000 -arvioinnin avulla. Maailmalaajuinen asiantuntijaverkostomme on tunnustettu laadun ja luotettavuuden edelläkävijä, joka tuntee paikallisten markkinoiden tavat ja kulttuurit.

Kaikkien organisaatioiden on ryhdyttävä toimiin, joiden tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut