Mitä etsit?

ISO 22301 - tietoisuuskoulutus - liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

Koulutus on suunniteltu auttamaan liiketoimintojen ylläpitämisessä mahdollisten häiriöiden ilmetessä.

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä (BCMS) ilmaisee, kuinka koulutusta, harjoituksia ja tarkistuksia hallitaan siten, että liiketoiminnan kannalta olellisimmat prosessit voidaan määritellä ja turvata mahdollisten vakavien tapahtumien aiheuttamalta uhalta.

Perusteellisen ja tehokkaan ISO 22301 -standardin periaatteisiin perustuvan BCSM-järjestelmän luominen on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan laatia liiketoiminnan vaikutusanalyysi (BIA), joka puolestaan auttaa tunnistamaan kriittiset toiminnat, olennaiset läheiset toiminnot sekä resurssit, joita tarvitaan avaintuotteiden ja palvelujen tukemiseen. BCMS tarjoaa katsauksen näiden osa-alueiden ongelmiin liittyvistä vaikutuksista, ja auttaa strategisten ja taktisten keinojen suunnittelussa epäedullisimman tapauksen skenaarioihin valmistautumiseksi.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • osaavat selittää liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän (BCMS) tarkoituksen
  • ymmärtävät liiketoiminnan jatkuuvuuden hallintajärjestelmän luontiin, käyttöönottoon, käyttöön sekä seurantaan, tarkistamiseen ja kehittämiseen liittyvät prosessit, jotka on määritelty ISO 22301 -standardissa
  • osaavat kuvata ISO 22301 -standardin tarkoituksen, sisällön ja suhteet 
  • ymmärtävät ISO 22301 -standardin tarkoituksen ja vaatimukset liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän jatkuvan kehityksen välineenä.

Koulutus toimii johdantokurssina kaikille ISO 22301 -standardiin perustuvan BCSM-järjestelmän kehityksessä, käyttöönotossa ja hallinnassa työskenteleville. Mikäli suunnittelet osallistuvasi myös muuhun koulutukseen, kuten sisäisen arvioijan ja johtavan arvioijan koulutukseen, tämän kurssin aikana saat ISO 22301 -standardiin liittyvät tiedot ja taidot, jotka luovat pohjan tarvittavan auditointiosaamisen kehittämiselle.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Tämän koulutuksen ja BCMS-järjestelmien sisäisen arvoinnin koulutuksen suorittaminen sisältyy sisäisen arvioinnin kansainvälisen IRCA-sertifikaatin edellyttämiin koulutusvaatimuksiin.

Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään, ja kerromme lisää siitä, miten ISO 22301 -tietoisuuskoulutus auttaa yritystäsi jatkamaan liiketoimintaansa mahdollisten häiriöiden ilmetessä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi