Mitä etsit?

ISO 22301 - sisäisen arvioinnin koulutus - liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät

Koulutus antaa osallistujille työkalut liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmien (BCMS) yhdenmukaisuuden arviointiin ja raportointiin.

Mahdollistamme myös ISO 22301 -standardiin perustuvan BCMS-järjestelmän prosessien tehokkaan käyttöönoton ja jatkuvan kehittämisen.

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa organisaatioita suojautumaan häiriöiden aiheuttamilta liiketoimintaan kohdistuvilta negatiivisilta vaikutuksilta. Autamme tunnistamaan ja hallitsemaan organisaation liiketoiminnan ongelmiin liittyviä uhkatekijöitä, ja autamme näiden riskien käsittelyyn tarkoitettujen toimenpiteiden käyttöönotossa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • osaavat kuvailla liiketoiminnan jatkuuvuden hallintajärjestelmän periaatteet, prosessit ja tekniikat, joita käytetään järjestelmän hallintaan ja arviointiin
  • osaavat selittää ISO 22301 -standardin tarkoituksen ja sisällön 
  • osaavat tulkita BCMS-auditointiin liittyvät ISO 22310 -standardin vaatimukset
  • osaavat kuvata sisäisen arvioijan tehtävät ja sisäisen arvioinnin roolin liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä ISO 22301- ja ISO 9001 -standardien mukaisesti
  • osaavat valmistautua sisäiseen arviointiin ja kerätä arviointiaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin ja tietoihin.

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Huomaa: Osallistujien odotetaan tuntevan liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät ja ISO 22301 -standardi ennen koulutukseen osallistumista.

Tämän koulutuksen suorittaminen ja BCMS-järjestelmän perustiedot sisältyvät sisäisiä arvioijia koskevan IRCA-sertifioinnin edellyttämiin koulutusvaatimuksiin.

Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään, ja kerromme lisää SGS:n ISO 22301 -standardin mukaisesta sisäisen arvioijan koulutuksesta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi