Mitä etsit?

ISO 22301 - johtavan arvioijan koulutus - liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

Koulutus tarjoaa tarvittavat taidot liiketoiminnan jatkuvuuden ammattilaisille liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmien (BCMS) ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO 22301 -vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • osaavat kuvailla liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän periaatteet, prosessit ja tekniikat, joita käytetään järjestelmän hallintaan ja arviointiin
  • osaavat selittää ISO 22301 -standardin tarkoituksen ja sisällön 
  • osaavat selostaa BCMS-tarkastajan roolin BCMS-auditoinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa sekä seurannassa ISO 19011 -standardin edellyttämällä tavalla
  • tuntevat perusteellisesti ISO 22301 -standardin auditointi- ja sertifiointiprosessin
  • osaavat suunnitella, suorittaa, raportoida ja seurata kolmannen osapuolen auditointeja ISO 22301 -standardin vaatimusten ja ISO 19011 -standardin mukaisesti
  • osaavat tulkita BCMS-auditointiin liittyvät ISO 22301 -standardin vaatimukset.

Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyvää kokemusta ja perustiedot ISO 22301 -standardien vaatimuksista.

Tämä koulutus on kansainvälisen sertifoitujen arvioijien rekisterin (IRCA) sertifioima.

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme, kuinka SGS:n ISO 22301 -standardiin perustuva johtavan arvioijan koulutus voi auttaa sinua ja organisaatiotasi.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi