Mitä etsit?

ISO 14001:2015 - ympäristön- hallinta- järjestelmät

Asiakkaat, kuluttajat ja osakkaat ovat entistä kiinnostuneempia toimintansa, tuotteidensa ja käyttämiensä palvelujen ympäristövaikutuksista. He odottavat yritysten noudattavan ympäristöstandardeja ja osoittavan sitoutumisensa päivittäisen toiminnan ympäristövaikusten vähentämiseen. Vaikka tämä saattaa olla vaikeaa, se voi myös antaa yritykselle mahdollisuuden osoittaa yhteiskuntavastuunsa, erottua kilpailijoistaan sekä osoittaa nykyisille ja potentiaalisille asiakkaaille todisteet sitoutumisesta.

Hyödyt

 • ympäristönäkökohtien tehokas hallinta
 • ympäristölainsäädännön parempi noudattaminen
 • saasteiden torjunta
 • energian ja resurssien käytön minimoiminen ja käyttökustannusten vähentäminen
 • ympäristötehokkuuden jatkuva parantaminen
 • sakkojen ja oikeuskäsittelyjen välttäminen
 • sidosryhmien suurempi luottamus
 • työntekijöiden motivaation parantaminen
 • uudet liiketoimintamahdollisuudet ympäristötietoisten asiakkaiden kanssa.

Osoita noudattavasi ympäristömääräyksiä, kun kilpailet kansainvälisistä sopimuksista tai laajennat liiketoimintaasi paikallisesti.

Tarjoamme laajan valikoiman ISO 14001:2015 -kursseja, jotka voidaan räätälöidä organisaatiosi vaatimuksiin. Pyydä lisätietoja lähimmästä SGS:n toimistosta.

Muut ympäristönhallintajärjestelmiin liittyvät palvelut

 • ISO 14001:2015 -vaatimuksiin perustuva puuteanalyysi
 • ISO 14064 - kasvihuonekaasujen mittaus ja verifiointi -standardin sertifiointi- ja koulutuspalvelut
 • integroidut hallintajärjestelmät: samanaikainen auditointi ja sertifiointi muiden käytössä olevien hallintajärjestelmien kanssa
 • energianhallintajärjestelmien ISO 50001:2011 -standardin vaatimuksiin perustuva puuteanalyysi tai sertifiointi
 • muihin räätälöityihin ympäristötehokkuuskriteereihin perustuvat auditointiratkaisut
 • kestävän kehityksen raportin verifiointi: yhteiskunta- ja ympäristövastuun raporttien riippumaton verifiointi kansainvälisten standardien, kuten GRI- ja AA1000-standardien, mukaisesti.

Osoita organisaatiosi sitoutuminen ympäristönhallintajärjestelmiin SGS:n suorittamalla ISO 14001:2015 -standardin mukaisella arvioinnilla ja sertifioinnilla.

Miten yritys voi osoittaa ottavansa ympäristövastuun huomioon?

Ota meihin yhteyttä

  Muut aiheeseen liittyvät palvelut

  Muut aiheeseen liittyvät palvelut

  Muut Palvelut