Mitä etsit?

ISO 11137-1-2 - Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi - säteily

ISO 11137 -standardi on erityisen tärkeä, koska säteilysteriloinnin standardin ISO 11137 viimeisimmän version vaatimukset ovat olleet käytännössä pakollisia Euroopassa huhtikuusta 2009 lähtien.

Säteilysterilointi perustuu standardiin ISO 11137-1:2006 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi – säteily – osa 1, joka kattaa vaatimukset lääkinnällisten laitteiden sterilointiprosessin kehittämiseksi, vahvistamiseksi ja rutiininomaiseksi valvomiseksi. Se perustuu myös standardiin ISO 11137-2:2006 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi - Säteily - Osa 2, joka kattaa sterilointiannoksen määrittämisen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

 • osaavat noudattaa viranomaisvaatimuksia, kuten direktiiviä 93/42/ETY, jossa määritetään vaatimus validoidun sterilointiprosessin käytölle
 • ymmärtävät mikrobiologiset vaatimukset, muun muassa mikrobien valvonnan ennen sterilointia, sekä ISO 11731-1-2 -standardin testausmenelmät mikrobien ja steriiliyden testaamiseen prosessien validoinnissa
 • ymmärtävät erilaiset säteilysteriloinnin tyypit, joita ovat gammasäteily, elektronisäde ja röntgensäde, ja ymmärtävät gammasäteilysteriloinnin perusnäkökohdat
 • tuntevat ISO 11137 -standardin (osat 1-3) perusominaisuudet:
  • tuntevat tuoteperheet ja käsittelykategoriat, jotta eri laitteet voidaan ryhmitellä
  • ymmärtävät säteilyannoksen määrittämisen vaatimukset
  • tuntevat gammasäteilyn validointiraportin perusominaisuudet
  • tunnistavat jatkuvan valvonnan vaatimukset, joihin kuuluvat annosten auditoinnit ja uudelleenhyväksynnät
 • ymmärtävät tavat, joilla ulkoistettua sterilisointia seurataan ja valvotaan
 • tietävät, mitä ilmoitettu laitos tarkistaa ja auditoi.

SGS tarjoaa uusinta käytännön koulutusta steriloinnista joko avoimena tai räätälöitynä yrityksen sisäisenä koulutuksena. Voimme auttaa ensimmäisessä sertifioinnissa, määräysten mukaisissa hyväksynnöissä ja tarkistuksissa suorittamalla SGS:n puuteanalyysiin perustuvan auditoinnin.

Kaikki SGS:n asiantuntijoiden antama koulutus järjestetään englanniksi ja tarvittaessa paikallisella kielellä.

Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään ja pyydä lisätietoja standardista ISO 11137-1-2 Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi – säteily.

Tämän koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat säteilysteriloinnin valvonnan ISO 11137 -standardin vaatimuksiin (erityisesti gammasäteilysteriloinnin osalta), jotta lääketieteellisten laitteiden valmistajat voivat taata lainsäädännön jatkuvan noudattamisen.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut