Mitä etsit?

ISCC-sertifikaatti

Energian ja polttoaineen tuottaminen biomassasta on uusi tapa varmistaa niiden maailmanlaajuinen saanti tulevaisuudessa. Tämän uuden markkina-alueen myötä EU on luonut kaikille EU:n jäsenmaille pakolliset parametrit biomassan kestävästä tuotannosta ja käsittelystä uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä (RED) (EU-RL 2009/28/EY). ISCC on pitkälle kehitetty ohjelma sekä ensimmäinen tunnustettu biomassan ja bioenergian sertifiointijärjestelmä.

ISCC on globaali järjestelmä, joka on kehitetty laajan työn tuloksena ja testattu pilottivaiheella. Eurooppalaiset ja saksalaiset viranomaiset ovat antaneet sille hyväksyntänsä. Järjestelmä perustuu kokemukseen ja on toimiva ja tehokas sekä kattaa yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita.

Kaikki biomassaan liittyvät ISCC-sertifikaatit auttavat yrityksiä osoittamaan vastuulliset toimintatavat seuraavilla alueilla:

  • kasvihuonepäästöjen rajoitus
  • kestävä maankäyttö
  • luonnollisten biosfäärien suojelu
  • yhteiskuntavastuun lisääminen

ISCC PLUS tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kestävän kehityksen sertifikaatteja kattamaan elintarvikkeet, rehun, tekniset/kemialliset ja muut bioenergiatuotteet (esim. kiinteä biomassa).

Sertifioinnin edut

Ammattitaitoisten tarkastajien maailmanlaajuinen verkosto kontrolloi ja sertifioi biopolttoaineen ja bioenergian valmistukseen käytettävän kestävän biomassan kaikissa vaiheissa toimitusketjua. Kestävää kehitystä koskeva sertifiointi on olennainen, jos haluat vahvistaa markkina-asemaasi. Toimintamme kattaa kaikki alkuperäketjun vaiheet alkaen maanviljelijöistä ja maatalousalan myyjistä; öljypuristamoista, sokeritehtaista biodieseliin ja etanolin tuotantolaitoksista biopolttoaineen myyjiin sekä riippumattomiin varastoihin.

SGS:n ISCC Plus -sertifioinnin palvelut kattavat rehun, elintarvikkeet ja biokemian teollisuuden sekä tarjoavat tuottajille, käsittelijöille, vähittäismyyjille ja tuotemerkeille uuden tavan osoittaa sitoutuneisuutta toimitusketjujen hallintaan kestävällä tavalla.

ISCC-sertifikaatti helpottaa sekä kansallista että kansainvälistä kauppaa ja avaa uusia mahdollisuuksia markkinoilla.

Ottamalla yhteyttä meihin kerromme, kuinka voimme auttaa yrityksesi toimintaa biomassan alalla.

SGS:n myöntämä ISCC-sertifikaatti (International Sustainability and Carbon Certification) – kansainvälinen, käytännöllinen ja läpinäkyvä järjestelmä biomassan ja bioenergian sertifioimiseksi.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut