Mitä etsit?

IRIS-sertifiointi

Rautatieteollisuuden kansainvälinen IRIS-standardi on maailmanlaajuinen menetelmä rautatiealan alihankintaketjun liiketoimintajärjestelmien arviointiin. Se perustuu ISO 9001 -standardiin ja on räätälöity kansainvälisen rautatieteollisuuden vaatimusten mukaisesti.

SGS:n kokeneet auditoijat tuntevat perusteellisesti sekä alan että sen sertifiointistandardit, ja voivat ohjata organisaatiotasi IRIS-sertifiointiinliiittyvässä auditointiprosessissa. Onnistunut sertifiointi avaa uusia markkinoita ja osoittaa sitoutumisesi laatuun ja turvallisuuteen.

IRIS-määräykset ja -ohjeet lisäävät rautatiealan alihankkijoiden auditointien avoimuutta. Ne koskevat rautatieteollisuuden laite- ja osatoimittajia, ja ne ovat olleet pakollisia rautateiden liikkuvalle kalustolle ja merkinannolle vuodesta 2009. IRIS-standardin kehitti Euroopan rautatieteollisuusliitto UNIFE.

IRIS-sertifioinnin vaatimukset ovat keskeinen osa osallistuvien yritysten hallintarjärjestelmiä, ja niistä on hyötyä muun muassa seuraaville:

Järjestelmäintegraattorit

  • laadun parantaminen eri tuotantopaikoissa
  • alihankkijoiden arviointi- ja hyväksyntäprosessin yksinkertaistaminen
  • itsehyväksyttyjen auditointien poistaminen
  • tarkkojen ja luotettavien tietojen saatavuus yhteisestä IRIS-verkkotietokannasta.

Laitevalmistajat

  • tietojen syöttäminen ja päivittäminen IRIS-jäjestelmään
  • suoritetun sertifioinnin tietojen toimittaminen kaikille järjestelmäintegraattoreille ja potentiaalisille asiakkaille
  • paremman näkyvyyden hankkiminen koko alalla
  • ajan ja rahan säästäminen yhdellä sertifiointihakemuksella (ISO 9001 ja IRIS).

Toimijat

  • parannukset koko alihankintaketjussa sekä rautateiden laitteiden että rautateiden liikkuvan kaluston osalta.

Voimme auttaa organisaatiotasi kehittämään rautatiealan laadunhallintajärjestelmänIRIS-sertifioinnin mukaisesti tehdyn arvioinnin avulla ja parantamaan suorituskykyä auditointi-, sertifiointi- ja koulutuspalveluilla.

Jos yrityksesi myy tuotteita ja palveluja kansainvälisille rautatiealan toimijoille ja yrityksille, organisaatio voi hyötyä merkittävästi IRIS-sertifioinnista, joka perustuu rautatiealan laadunhallinnan standardiin. Sertifiointi on pakollinen Euroopassa tapahtuvalle myynnille.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut