Mitä etsit?

Indikaattorimineraalien ja timanttien prosessointi ja arviointi

SGS:n mineralogia-asiantuntijat antavat yrityksen käyttöön todistetun osaamisensa indikaattorimineraalinäytteiden luotettavassa, puolueettomassa ja perusteellisessa valinnassa, luokituksessa ja käsittelyssä.

SGS hallitsee materiaalit moreenista alluviaalinäytteisiin ja rantahiekasta peruskallioon. Siksi voimme tarjota laajan valikoiman prosessikaavioita erityyppisiä näytteitä varten. Perusmuodossaan prosessikaavio on suunniteltu mahdollisimman laajaan indikaattorimineraalien, myös timanttien ja kullan, talteenottoon.

Raskaista mineraalikeskittymistä ja emäksisistä liukenemisjäämistä poimittujen timanttien tunnistamiseen, luokitteluun ja kuvaamiseen käytetään binokulaarista ja skannaavaa elektronimikroskopiaa (SEM). Teemme myös timanttien luokittelua ja arviointia.

Laadunvarmistus ja laadunvalvonta

SGS valvoo laatua jatkuvasti tiukan ohjelman avulla. Laadunvarmistukseen sisältyvät myös tavalliset toimintamenetelmät koko prosessille sekä henkilökunnan koulutuksen ja valvonnan protokollat. ONLINE LIMS -järjestelmää käytetään tarkoissa työlistoissa sekä erien ja näytteiden seurannassa, myös kaikkien kyseisen näytteen tuotteiden painoissa ja merkinnöissä.

Laadunvalvontaan kuuluu:

  • näytteen väkevöinti synteettisellä SG 3.52 -timantilla
  • sakan testaus raskailla nesteillä raskaiden mineraalien täyden talteenoton varmistamiseksi
  • tasapaino- ja seulontakalibrointi
  • laadunvalvonnan uudelleenlajittelu puolelle näytteistä 
  • mineralogin tekemä lajiteltujen indikaattorimineraalien tarkistus 
  • epäilyttävien rakeiden SEM-EDS-tarkistus.

Kun indikaattorimineraalien ja timanttien valintaan, luokitukseen ja näytteenkäsittelyyn tarvitaan lisää varmuutta, SGS:n maailmanlaajuisesti tunnustettujen asiantuntijodien tiimiin voi luottaa.

SGS toimittaa timantinetsintäpalveluja. SGS on toimittanut palveluja projekteihin kaikilla timanttialueilla ympäri maailmaa, ja sen tiedot tunnustetaan pörsseissä maailmanlaajuisesti.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut