Mitä etsit?

iGS (integroitu geometallurginen simulointi)

SGS:n markkinoiden johtavia geometallurgiapalveluja kannattaa hyödyntää toimintojen kriittisissä kysymyksissä.

Riskien vähentämiseksi ja laitoksen optimoimiseksi tarjoamme käyttöön integroidun geometallurgiasimulaattorityökalun (IGS). IGS simuloi hienonnus- ja flotaatiopiirejä joko erillisinä tai yhdistettyinä prosesseina. SGS:n luotettavien hienonnus- ja metallurgiatestien aiemmin määrittämiä tuloksia käyttäen IGS:n avulla voidaan helposti tarkastella sitä, miten johonkin hienonnus- tai flotaatiopiirin osaan tehdyt muutokset vaikuttavat kokonaissuoritukseen. IGS:ää voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi laitokseen suunnitteluun ja skenaariotesteihin, energiaoptimointiin ja tuotantoennusteisiin.

Kun tarvittavista SGS:n testeistä on saatu vaadittavat syöttöparametrit, voidaan IGS:n avulla simuloida olemassa olevat hienonnus- ja/tai flotaatiopiirit.

Käyttöoloja voidaan muunnella ja peruspiirien asettelua muuttaa, jotta nähdään, miten muutokset vaikuttavat piireihin ja lopputuotteen laatuun. Mallinnuksen avulla voidaan tehdä päätöksiä, jotka takaavat toimintojen käyvän mahdollisimman tehokkaasti. IGS:n avulla laitoksesta tulee geostatistisesti järkevä, flotaatiopiirin suunnittelu optimoi laitevalinnat ja virrankulutus voidaan ennakoida tarkasti.

Kun IGS-ohjelmisto on ladattu, piiri voidaan piirtää ja konfiguroida kahden tietotyypin perusteella:

 1. käyttötiedot: Nämä ovat laitoksesta päivittäin kerättävät tiedot.

  Hienonnuspiirien osalta niihin sisältyvät:
  • piirin konfiguraatio
  • asennettu teho
  • ritilä- ja seulakoot
  • keskimääräinen kiertävä kuorma
  • keskimääräinen tehdaskuorma.

  Flotaatiopiirien osalta niihin sisältyvät:
  • piirin konfiguraatio
  • solukoko
  • käyttöparametrit.

 2. Malmin määritys: Nämä syöttöparametrit määritellään näytteistä SGS:n testeillä.

  Hienonnuspiirin osalta malmin määritystiedot saadaan seuraavista testeistä:
  • kuulamyllyn jauhatettavuustestit
  • SAG-tehoindeksi (SPI)
  • ModBond-jauhatettavuustestit
  • SAG-tehoindeksi (SPI)
  • Staattiset painetestit (SPT).

 3. Flotaatiopiirin osalta tietoihin kuuluvat mineralogiset ja mineraalien flotaatiotestitulokset, jotka saadaan seuraavista testeistä:
  • MFT-testit
  • puhdistusflotaatiotestit
  • suljetun kierron testit
  • mineraalien massa-analyysit (BMA)
  • mineraalien hiukkasanalyysit (PMA)
  • tietyn mineraalin etsintä (SMS).

Tarvittavat testit vaihtelevat vaatimuksista riippuen (uudet tai käytössä olevat suunnitelmat, optimoinnit tai tuotantoennusteet). Käynnissä oleva kehitystyö voi vaatia lisätestejä tai erityyppisiä testejä tekniikasta riippuen.

SGS järjestää koulutustyöpajoja, joissa opetetaan IGS-ohjelmiston käyttöä. Opetukseen kuuluu tulosten tulkinta ja vahvistaminen. Koulutus voidan järjestää yksityisenä tai yrityksen ja SGS:n henkilökunnan ryhmäopetuksena. 

SGS:n yhteistyökumppanina laitoksen tehokkuus voidaan optimoida IGS-työkalulla.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi