Mitä etsit?

Hyvän jakelutavan (GDP) sertifiointi lääkeyrityksille

Tuotteiden turvallisuuden ja laadun säilyttäminen jakelun aikana on lääketeollisuudessa keskeisen tärkeää.

Lääkeyritysten hyvän jakelutavan (GDP) sertifiointi osoittaa sitoutumisesi hyviin jakelutapoihin ja laatuun palvelun kaikilla osa-alueilla.

Hyvä jakelutapa (GDP) on laatujärjestelmä lääkkeitä käsitteleville varasto- ja jakelukeskuksille. Kansainvälisesti tunnustetuissa lääkeyritysten hyvissä jakelutavoissa määrätään, että lääkevalmisteiden jakelijoiden on toimittava standardien mukaisesti. Järjestelmä varmistaa, että koko toimitusketjussa käytetään yhdenmukaisia laadunhallintajärjestelmiä siitä lähtien, kun ensimmäiset raaka-aineet toimitetaan tuotantolaitoksiin siihen saakka, kun valmiit lääkkeet toimitetaan käyttäjille. Kansainvälisten hyvän jakelutavan vaatimusten mukainen riippumaton arviointi on tehokkain tapa varmistaa, että laadunhallintajärjestelmä on hyvien jakelutapojen ohjeistuksen mukainen.

SGS on maailman johtava lääketeollisuuden sertifiointien suorittaja. Lääkeyritysten hyvän jakelutavan sertifiointiprosessin aikana pätevät arvioijamme analysoivat yrityksesi ja toimitusketjussa toimivien kumppanien prosessit ja käytännöt sen varmistamiseksi, että kaikki tuottavat jatkuvasti lääkevalmistajilta vaaditun laadun mukaisia tuotteita.

SGS:n antama hyvien jakelutapojen sertifiointi osoittaa, että organisaatio sitoutuu laatuun kaikilla palvelunsa osa-alueilla ja haluaa olla keskeinen kumppani terveydenhuollon toimitusketjussa. Saat lisätietoja lääketeollisuuden hyvien jakelutapojen sertifiointiprosessista ottamalla yhteyttä meihin.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut