Mitä etsit?

Hyvän jakelutavan (GDP) koulutus lääkeyrityksille

Koulutus tarjoaa osallistujille laatujärjestelmän lääkkeiden varasto- ja jakelujärjestelmiä varten.

Hyvä jakelutapa osoittaa, että organisaatiot sitoutuvat laatuun kaikilla asiakkailleen ja lääketeollisuudelle tarjoamiensa palvelujen osa-alueilla.

Hyvien jakelutapojen koulutus sisältää johdannon lääketeollisuuden hyviin jakelutapoihin ja niiden rooliin farmaseuttisten tuotteiden turvallisuuden varmistamisessa kuljetuksen tai varastonnin aikana. Hyvien jakelutapojen noudattaminen osoittaa, että organisaatio pystyy toimittamaan laadukkaita tuotteita lääkevalmistajien vaatimusten mukaisesti ja palvelee näin ollen terveydenhuoltoalaa keskeisenä terveydenhuollon toimitusketjun kumppanina.

Hyviin jakelutapoihin liittyvillä määräyksillä ja laeilla on suuri vaikutus farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen. Koulutus antaa osallistujille mahdollisuuden keskustella lääketeollisuuden hyviin jakelutapoihin liittyvistä ohjeistuksista ja kokemuksista kollegoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Koulutuksessa käsitellään ihmislääkkeitä koskevat farmaseuttisten tuotteiden toimitusketjut aina raaka-ainetuottajista valmiiden tuotteiden valmistukseen, ja siinä keskitytään erityisesti varastointi- ja jakeluprosesseihin.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavat aiheet:

  • lämpötilakartoitus ja logistiikkajärjestelyt
  • kylmäketjun hallinta
  • uudelleenpakkaaminen, uudelleenmerkintä ja kliinisten tutkimusten materiaalien hallinta
  • laadunhallintajärjestelmä, riskiarviot, yleiset ongelmat.

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät, miten heidän työnsä liittyy organisaation laadunhallintakehykseen
  • tietävät, miten eri osastot toimivat yhdessä farmaseuttisten tuotteiden laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden edistämiseksi eri toimintojen yhteisellä vastuunotolla
  • ymmärtävät syyt hyvien valmistustapojen (GMP) ja hyvien jakelutapojen (GDP) sääntöjen noudattamiseen ja asennoituvat myönteisesti erityisesti hyviin jakelutapoihin.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Ottamalla yhteyttä SGS:ään saat lisätietoja hyvien jakelutapojen koulutuksista.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut