Mitä etsit?

HiPAL

Hydrometallurgisessa HiPAL-käsittelyssä malmi uutetaan suoraan hapon kanssa autoklaavissa yli 240oC lämpötilassa.  

SGS on johtava HiPAL-tekniikan tarjoaja, jonka vedenalaiset autoklaavikokeilulaitokset edustavat maailman kehittyneimpiä HiPAL-sovelluksia. Laitoksemme tarjoavat joustavan mahdollisuuden testata lähes mitä tahansa prosessivaihtoehtoa. Laitteemme, asiantuntemuksemme ja kaikkein tärkeimpänä vuosien kokemuksemme takaavat, että testaus etenee sujuvasti. Huippumoderneissa laitoksissamme tehdyt testit tuottavat puolueettomia ja luotettavia tuloksia.

HiPAL-prosessiin kuuluvat seuraavat päävaiheet:

  1. syöttöaineen valmistelu
  2. korkeapaineinen happouutto jatkuvatoimisessa autoklaavissa
  3. vastavirtakuortaminen ja neutralisointi kiintoaineiden poistamiseksi
  4. saostaminen (sekahydroksidi) ja toinen uutto raudan kaltaisten aineiden poistamiseksi 
  5. metallien talteenotto SX- ja EW-tekniikoilla
  6. QEMSCAN-lateriittisyöttö ja mineraloginen karakterisointi
  7. määritys ja erillinen testaus.
  8. Valvonta-, tietokanta- ja informaatiotekniikka

SGS:n HiPAL-kokeilulaitoksia voi käyttää automaattisesti, täysin integroituina ja jatkuvatoimisesti. Kaikki yksikköprosessit on integroitu, syöttöaineen valmistelusta aina hienometallituotteiden tuotantoon. Saatavana on myös laaja valikoima lisälaitteita. 

Korkeapaineinen autoklaaviuutto on ratkaisu, joka nostaa talteenottoa ja parantaa toimintojen tulosta. SGS:llä on laaja, vuosien mittaan kertynyt asiantuntemus. Lisäksi meillä on huippumodernit laitteet, joilla kehitämme HiPAL-tekniikan ja muiden paine- ja ympäristöuuttokäsittelyjen prosessikaaviot ja kokeilutestaukset.

Korkeapaineinen happouutto (HiPAL) on tehokas prosessivaihtoehto nikkelin talteenottoon lateriittimalmeista, joita on perinteisesti käsitelty pyrometallurgisilla menetelmillä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi