Mitä etsit?

Happoja muodostavat mineraalit

Ensimmäinen vaihe estää tai poistaa hapanta valumaa on määrittää happoa tuottavat tai neutraloivat mineraalit, jotka voivat aiheuttaa tai vähentää hapanta valumaa (acid rock drainage, ARD).

SGS:n erittäin tarkan mineralogian tiimillä on kokemusta näiden ongelmien ratkaisemisesta, ja se voi tarjota yritykselle puolueetonta ja kestävää tietoa tämän tärkeän ympäristöongelman proaktiiviseen hallintaan.

SGS:n asiantuntijat käyttävät ympäristöä suojelevaa mineralogiaa happoja muodostavien mineraalien tai faasien analysoimiseen:

  • tulevan kontaminaation potentiaalin määrittäminen
  • korjaussuunnitelmien, mukaan lukien tuotteiden ja jätemateriaalin käsittelyn ja prosessoinnin, kehittäminen
  • menettelytapoja määrittäminen ympäristön happoa tuottavien tai neutraloivien mineraalien uudelleen jakautumisen hallintaan
  • valvontajärjestelmien luominen jatkuvan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Malmien happoa tuottavan potentiaalin analysointi on oleellisen tärkeä osa happaman valuman hallintaa ja pitkäaikaisen ympäristökorvausvastuun ennaltaehkäisemistä. SGS voi suorittaa kiviainesten, malmin ja mineraalijätteiden täydellisen mineralogisen analyysin määrittääkseen niiden happoa tuottavan tai neutraloivan potentiaalin. Analyysien avulla kvantifioidaan happoja muodostavat mineraalit (esim. pyriitti, markasiitti, pyrrotiitti) ja happoja neutraloivat mineraalit (esim. kalsiitti, dolomiitti). 

Kyseisten happoa muodostavien tai neutraloivien mineraalien ja niiden lukitsevien tai vapauttavien ominaisuuksien suhde määrittää sen, onko näyte nettohaponmuodostaja ja vaikuttaako se siten ympäristön suunnitteluun, sulkemissuunnitteluun ja kunnostusprojekteihin. Näiden oleellisten tietojen avulla voidaan sen jälkeen määrittää projektin kulut.

SGS on maailman johtava happaman valuman (ARD tai ADM, acid mine drainage) analysointi- ja testauspalvelujen tarjoaja. Meillä on vuosien maailmanlaajuinen kokemus kaivosprojektien happoa tuottavan potentiaalin hallitsemisesta, ja organisaatiomme tunnetaan perusteellisesta happaman valuman määritykseen tarvittavan testauksen tuntemuksesta.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi